ترکیه،لانه تجزیه طلبان پانترکیست/ ادامه فعالیت مشکوک سهیلا کارگر پس از فرار از ایران

آناخبر: "سهیلا کارگر" از پانترکیست های نژاد پرست پس از مدتی فعالیت مشکوک در حالیکه  توسط دادگاه انقلاب اسلامی قزوین به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم میشود با قرار وثیقه از زندان آزاد و به راحتی ایران را ترک کرده و در استانبول ترکیه اقامت داده میشود.

در تصویر حکم قضایی که نامبرده به سایت های خبری تجزیه طلب و گروهک تروریستی نفاق ارسال کرده بود علاوه بر فعالیت های تجزیه طلبانه و ضد دینی "به مقدمات انجام اقدامات خرابکارانه و بمب گذاری در تاسیسات ملی کشور" اشاره شده است.
حرکتهای مشکوک و غیر عادی سهیلا کارگر، سوالهای زیادی در ذهن فعالان قومی ایجاد کرده بود و حتی در خارج از کشور نیز با احتیاط زیادی به وی نزدیک میشوند.
مدتی است براندازان و تجزیه طلبان با وجود پرونده سنگین و قرار وثیقه و تحت پیگرد بودن به راحتی ایران را ترک کرده و در خارج از کشور دو آتشه شده و حتی خانواده آنها نیز به راحتی به کشور سفر میکنند.
هر چند به لحاظ شرایط خاص روحی و خانوادگی "سهیلا" قصد بر افشا بسیاری از مسائل نیست اما آسمان در همه جا به یک رنگ است و پیشینه و سابقه هر فرد در کارنامه او به دقت ضبط و ثبت شده و مجال فراری از آن نیست و بخشی از آن در حافظه مردم کوچه و بازار مانده است.