خون تکفیری های عربستان در رگ های تجزیه طلبان پانترکیست – 1 (احمد اوبالی)

آناخبر:پس از تصمیم عربستان به ورود بیشتر به مسائل داخلی ایران، خون تکفیری های این کشور در رگ های احمد یوسفی سادات (اوبالی) به گردش درآمده است.

پس از انتشار خبر دیدار میر صالح بنی هاشمی گرگری (صالح ایلدیریم) و علیرضا نظمی افشار و صالح کامرانی با مقام های سعودی در ریاض و قول اعطای کمک های مالی انصافعلی هدایت و داریوش حاتمی (الچین) و احمد اوبالی نیز در رقابتی تنگاتنگ خود را به نمایندگی های سیاسی عربستان در آمریکا رساندند.
دلارهای نفتی عربستان آنچنان به کام آنان شیرین آمده که عنان اختیار از کف خارج شد و سایر دستگاه های جاسوسی موقتا به حاشیه رفتند.
کافی است روند انتشار خبرها و فراخوان های سایت ها و کانال های تجزیه طلب را در 6 ماهه گذشته و پس از ورود عربستان به جریان های قومی و تجزیه طلبی در ایران را کنار هم بگذارید آنگاه مشاهده خواهید کرد که بوی دلارهای نفتی بیشتر از مانات جمهوری آذربایجان و لیر ترکیه و دلار آمریکا و شکل اسرائیل، مشام نژاد پرستان پانترکیست را تحریک کرده است و بر دامنه فعالیت ها و به روز رسانی سایت ها و تجهیز استودیو تلویزیون گوناذ افزوده اند.
استخبارات عربستان شیر چاه های نفت را به سوی تجزیه طلبان گشوده و سرمایه گذاری هنگفتی بر روی آنها انجام گرفته است . این سرمایه گذاری از سوی سایر دستگاه های اطلاعاتی قبلا گام به گام بود اما اکنون دلارهای نفتی بی حساب و کتاب به این نوع از جنگ روانی تزریق شده است.
یکی از علتهای رادیکاله شدن حرکت های قومی در ایران و همگرایی با جریان های سلطنت طلب و برانداز نتیجه هدایت تجزیه طلبان نژاد پرست توسط استخبارات عربستان است زیرا تجربه نشان داده که این دستگاه اطلاعاتی بعضا عجول تر از سایرین است و خشونت و ترور و عملیات های تخریبی که در رفتار تجزیه طلبان عرب می بینیم نمونه ای از این رفتارها است.
اکنون خونی که در رگ های احمد اوبالی به گردش درآمده بوی ترور و خون ریزی و تکفیر میدهد و آغشته به هر جنایتی است و جریان قومی در داخل را گرفتار تندروی و حرکت های آنارشیستی خواهد کرد غافل از اینکه سود دلارهای نفتی عربستان به جیب خارج نشین ها می رود و ضرر آن عاید فعالان قومی در داخل خواهد شد.
فعالان قومی در داخل به این نتیجه رسیده اند که آلودگی احمد یوسفی سادات در خارج از کشور، همیشه دامان آنان را گرفته و هزینه فعالیت ها در داخل را بالا برده است.

پایان بخش اول.

جزئیاتی از این مقاله در ادامه بخش های دیگر خواهد آمد.