ویکیلیکس: احمد اوبالی میگوید ترکیه نعل وارونه زده و اعتقادی به حمایت از آذری های ایران ندارد

 آناخبر: سایت افشاگر ویکیلیکس که مورد رجوع تجزیه طلبان پان ترکیست نیز است به نقل از کارشناس سیا و از زبان احمد اوبالی مدیر تلویزیون گوناذ گزارش کرده ترکیه نعل وارونه زده و بر خلاف ادعاها اعتقادی به حمایت از آذری های ایران ندارد.

 

جاسوس سیا در جمهوری آذربایجان در مکاتبه محرمانه به شماره و تاریخ   07BAKU608_a – CONFIDENTIAL - 2007 May 18- 28/2/1386 خود با دفتر منطقه ای این سازمان به نقل از منابع خود منجمله "غلامرضا صبری تبریزی"، می نویسد که حتی خود راوی از اظهار نظر احمد یوسفی سادات (اوبالی)، شگفت زده شده و قصد کتمان آن را داشت اما مجبور آن را در اختیار ما بگذارد.

نشتی میز ایران سرویس های جاسوسی کشورهای متخاصم نشان از سرمایه گذاری گسترده برای رودررو قرار دادن قومیت های یکپارچه و متحد و گسستن اتحاد ملی ایرانیان و تضعیف حکومت مرکزی است.

به عنوان نمونه در قسمت هایی از گزارش افشا شده ارسالی کارشناس سازمان سیا از باکو به واشنگتن آمده است:

"غلامرضا صبری تبریزی"، در مورد شایعات اخیر در خصوص اختلافات ها در جنبش بیداری حرکت ملی آذربایجان جنوبی (SANAM) توضیحاتی ارایه داد. بر اساس شایعات، (SANAM) به رهبری محمود علی چهرگانی، خواهان تمرکز بر روی مسائل قومی آذری در داخل ایران بود، اما جریانی به رهبری "حسین ترک ائلی" مسئول شاخه آمریکای شمالی SANAM و "احمد اوبالی"، مدیر تلویزیون گوناذ به دنبال بسط پان ترکیسم و مبارزه با ارمنی ها هستند.

"غلامرضا صبری تبریزی"، به تازگی از این اظهارنظرها شگفت زده شده و گفته است: "احمد اوبالی"، میگوید دولت ترکیه بر خلاف ظاهر، اعتقادی به حمایت از آذریها و آذربایجان ایران ندارد. به عنوان نمونه دولت ترکیه با فشار ایران و برای خوش رقصی به این کشور پخش برنامه های تلویزیونی گوناذ را از ماهواره ترک ست قطع کرده است.

"تبریزی" در مورد ترکیه با احتیاط صحبت می کرد و می گفت: ترکیه و ایران توافقنامه هایی دارند اما در مورد این توافقنامه ترکیه نپذیرفته است که در قبال عدم حمایت ایران از کردها آن ها نیز متقابلا دست از حمایت قوم آذری بردارند.

در موضوع اثر بخشی برنامه های تلویزیون گوناذ، "صبری تبریزی" گفت: برابر ارتباط هایی که با داخل ایران دارد گوناذ نقش مهمی در سازماندهی تظاهرات 1 خرداد 1385 داشته است.

"تبریزی"، گزارش های صدای آمریکا را در این خصوص متعادل ارزیابی کرد.

وی گفت: گوناذ با اخبار و گزارش های صحیح در مورد آموزش زبان آذری یا موضوعات اقتصادی و بیکاری می تواند آذری ها را در مورد موارد ذکر شده تحریک کند.(پایان گزیده ای از بندهای گزارش شماره 07BAKU608_a)

منبع در ویکیلیکس