اعتراض گروهک شبه تروریستی گایپ به اوبالی/ گوناذ به محفل گروهک های تروریستی کرد، منافقین و سلطنت طلب تبدیل شده است

 آناخبر: عضو گروهک شبه تروریستی تجزیه طلب گایپ، با انتشار پستی به رویکرد مدیریتی احمد اوبالی در گوناذ اعتراض کرد.

 

مجتبی آقازاده، با نام مستعار آراز یوردسون نوشت: گوناذ به محفل تروریست های کرد، منافقین، فاشیست ها و سلطنت طلب و ایرانچی تبدیل شده است و اگر فردا رهبر گروهکهای تروریستی کومله، پژاک، مجاهدین خلق و پهلوی دعوت شده و به اجرای برنامه پرداختند تعجب نکنید.

صالح ایلدیریم، حسن اسدی، آراز یوردسون، ساواش مرندلی، اغوز ترک، گوک ترک، ویدا دوشابچی، حامد عبدالهی، علی غلامی و صمد فرتاش و لاله آرال از جمله اعضا گروهک تجزیه طلب پانترکیست شبه تروریستی گایپ هستند که در برهه ای هواداران خود را به عملیات تروریستی تشویق کرده بودند.

نامبردگان در جریان ترور سپهبد شهید قاسم سلیمانی به دفاع از اقدام بزدلانه ارتش تروریستی آمریکا پرداخته بودند.

تلویزیون گوناذ مدتی است برای همگرایی بیشتر جریان پان ترکیسم با گروهک های تروریستی در خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان و سلطنت طلب و پیرپاتالهای نفاق در تیرانا تلاش میکند.

در اثر شکست سناریوها و دستورکارهایی که برای گوناذ تعریف شده بود، اسپانسرهای اوبالی او را به سوی برانداز و سلطنت طلب هدایت کرده اند و از اهداف خود دور شده است.

اوبالی در مراسم استقلال جمهوری آذربایجان در سفارت این کشور در آمریکا با ربع پهلوی به رقص شراب پرداخته بود و گردانندگان گوناذ با وی عکس یادگاری گرفته بودند.