اختلاف و جنگ لفظی پان‌ترکیست‌ها در نشست ضد ایرانی باکو

اختصاصی آناخبر: نشست ضد ایرانی باکو موسوم به «اولین همایش آذربایجان واحد» که در روز شنبه ۲۴ فروردین‌ماه در مرکز بین‌المللی مطبوعات باکو برگزار شد با حواشی زیادی همراه بود.

این همایش که توسط موسسه‌کانون‌های آذربایجان واحد (BAO) وابسته به سرویس اطلاعات خارجی جمهوری آذربایجان موسوم به MTN ، با هدف اتحاد گروهک‌های پان‌ترکیست تجزیه‌طلب ایران برگزار شد با درگیری و جنگ لفظی نماینده مجلس جمهوری آذربایجان با نمایندگان گروهک‌های پان‌ترکیست ایرانی خاتمه یافت.
در این همایش ضد ایرانی «محمود بیلگین» سخنگوی گروهک پان‌ترکیستی گادپ، مجید جوادی معروف به مجید آراز نماینده گروهک تجزیه‌طلب دیرنیش و «اژدر تقی‌زاده» نماینده گروهک گادتب به سخنرانی پرداخته و خواستار افزایش حمایت بیش از پیش جمهوری آذربایجان از گروهک‌های تجزیه‌طلب پان‌ترکیست با هدف تجزیه ایران و الحاق شمال غرب ایران به جمهوری باکو شدند.
این سخنان با انتقاد «فاضیل مصطفی» نماینده مجلس جمهوری آذربایجان و رئیس حزب بیوک قورولوش پارتیاسی (BQP) مواجه شد، به طوری که وی اظهار داشت: در حال حاضر بایستی بر روی جمهوری آذربایجان تمرکز کنیم نه بر روی حکومت قاجار. اکنون در حقوق بین‌الملل جمهوری آذربایجان به عنوان کشور رسمی شناخته می‌شود و اراضی قره‌باغ اشغالی جزو این کشور به حساب می‌آید. هر زمانی که آذربایجان جنوبی به سوی استقلال و خودمختاری حرکت کند در این صورت برای دفاع از آن تلاش می‌کنیم. بایستی واقع‌بین باشیم.
این سخنان با واکنش تند نمایندگان گروهک‌های تجزیه‌طلب ایرانی مواجه شد و درگیری لفظی این نمایندگان پس از اختتامیه همایش نیز ادامه پیدا کرد. به طوری که «فاضیل مصطفی» در حلقه محاصره اعتراضی محمود بیلگین، مجید جواد و اژدر تقی زاده گفت: "ما در جمهوری آذربایجان با اشغال یک‌پنجم از خاکمان توسط ارامنه مواجه هستیم و نزدیک به 30 سال از بازگرداندن قره‌باغ کوهستانی به خاک مقدس جمهوری آذربایجان عاجزیم. اکنون در حقوق بین‌الملل جمهوری آذربایجان به عنوان کشور رسمی شناخته می‌شود و کشوری به نام آذربایجان جنوبی وجود خارجی ندارد. با این شرایط چگونه می‌توانیم به سازمان ملل شکایت کنیم که آذربایجان جنوبی در اشغال ایران است؟ شما به عنوان نمایندگان آذربایجان جنوبی واقع‌بین نیستید و در رؤیاپردازی به سر می‌برید. اگر شما نسبت به آرمان‌های آذربایجان واحد صادق باشید بایستی تلاش کنید ابتدا اراضی اشغالی قره‌باغ به جمهوری آذربایجان بازگردانده شود. ما زمانی می‌توانیم از آذربایجان جنوبی دفاع کنیم و آن را به جمهوری آذربایجان الحاق کنیم که خود مردم این منطقه قیام کنند و دولت خودمختار تشکیل دهند. در این صورت جمهوری آذربایجان از هیچ تلاشی برای الحاق آن به کشور خود دریغ نخواهد کرد. اما در حال حاضر بهتر است واقع‌بین باشیم چراکه اگر ما قدرت تجزیه ایران را داشته باشیم بهتر است این قدرت را برای بازپس‌گیری قره‌باغ به کار ببریم".