خوش رقصی زیر چتر ارامنه!

حسن کریمزاده(ورشکسته مالی و فراری به ترکیه) مطلبی در سایت خبری آخار منتشر نموده است مبنی بر این که اسقف اعظم ارامنه در تهران با حضور در کلیسای گریگوری در تهران اعلام نموده است که برنامه ای برای برگزاری مراسم 24 آوریل خواهند داشت.

 

این خبر به نقل از کانال تلگرامی ارامنه نقل شده است اما آدرس کانال تلگرامی مربوطه مشخص نشده است. با توجه به اینکه لینک خبر از کانال ارامنه و یا عکس آن منتشر نشده و با توجه به این که در کانالهای ارامنه چنین خبری دیده نشده لذا می توان به این نتیجه رسید که خبر آقای کریمزاده به غیر از خوش رقصی برای دریافت پول معنای دیگری ندارد.
در همین خصوص ایشان مدعی شده اند که شورای خلیفه گری ارامنه در تهران به صورت رسمی لایحه ای برای وزارت کشور جهت اخذ مجوز تقدیم نموده است. بالطبع مرجع صادر کننده و دریافت کننده این لایحه شورای خلیفه گری و وزارت کشور می باشند. آیا تصویر این لایحه در دست آقای کریمزاده موجود می باشد؟ اگر تصویر آن را دارند پس چرا منتشر ننموده اند و اگر تصویر آن موجود نباشد بایستی دو فرض احتمالی را در نظر گرفت. الف: آقای کریمزاده اقدام به شایعه سازی جهت تهییج افکار عمومی ملت آذربایجان نموده اند. ب: ایشان یا با وزارت کشور ارتباط دارند یا با ارامنه!.
ایشان غافل از این هستند که مخاطبانشان دارای حداقل شعور و آگاهی سیاسی هستند و فریب چنین رفتارهایی که در گذشته هم تکرار شده است را نخواهند خورد. فعالان مدنی آذربایجان به تجربه یاد گرفته اند که چنین نوشتارهای بی پایه و اساسی صرفاً جهت به آب و نان رسیدن امثال کریمزاده ها تدارک دیده می شود و منعکس کننده مطالبات ملت آذربایجان نیست.
معلوم نیست جناب کریمزاده که قبلاً مقالات مثبتی در خصوص دیکتاتوریهای احمد اوبالی نوشته و خود را رکورددار مقاله پراکنی در جمع حرکت ملی آذربایجان می داند، چرا در هیچ نوشته و مقاله ای به روابط بی حد و حصر جمهوری آذربایجان و ارمنستان و فالوده خوری های پاشینیان و الهام علی اف اعتراض نمی کند؟