تجمع ارامنه در تهران و موازنه سیاسی

آناخبر: به دنبال درخواست تجمع ارامنه در خصوص یادبود قتل عام ارامنه به دست ترکان ترکیه، اخیراً برخی از اشخاص و گروه های به اصطلاح هویت طلب آذربایجانی به تکاپو افتاده اند تا مراسمی را در روز 24 اردیبهشت بر علیه ارامنه راه اندازی نمایند.

این در حالی است که اولاً مسئله قتل عام ارامنه مربوط به دولت ترکیه بوده و ربطی به ایران ندارد که هویت طلبان آذربایجانی بخواهند سنگ آن را به سینه بزنند. در عین حال دومین مسئله این است که سران کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان دیدارهای متعددی با سران کشور ارمنستان داشته و دارند.
اما بحث بر سر تجمع ارامنه در مقابل سفارت ترکیه از زاویه ای دیگر نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد. این که فعالان به اصطلاح هویت طلب(شما بخوانید متواریان تجزیه طلب) به بهانه های واهی در مقابل سفارت ایران در ترکیه تجمعات اعتراضی برگزار می کنند، طبیعتاً در راستای موازنه سیاسی، دولت ایران نیز چندان بی میل نخواهد بود که تجمعی از جانب ارامنه در مقابل سفارت ترکیه برگزار شود. به عبارتی دیگر به مصداق ضرب المثل «از هر دست که بدهی از همان دست می گیری»، راه اندازی تجمعات متعدد در مقابل سفارت ایران می تواند منجر به راه افتادن تجمع در مقابل ترکیه شود.

بنابراین فعالان هویت طلب نباید از بازتاب فعالیت های خود ناراحت شوند و این موضوع را مد نظر داشته باشند که هویت طلبی با تجزیه طلبی وجوه افتراق فراوانی دارد. در مبحث هویت طلبی جایی برای طرح مباحث تجزیه طلبی نمی تواند باشد و هر گونه حرکتی که در حمایت از بیگانگان و ریختن آب به آسیاب کشورهای دیگر باشد نه تنها در داخل تبعات قانونی دارد بلکه می تواند مصداق بارز فعالیتهای تجزیه طلبی بوده و موجب سوء استفاده این جریانات قرار گیرد.