احمد اوبالی مدیر تلویزیون یا تروریست کلاشنیکوف به دست

آناخبر:احمد اوبالی در هفته اخیر چند بار در برنامه 165 دقیقه تلویزیون گوناذ، مخالفان خود را به ترور با کلاشنیکوف و زیر گرفتن توسط ماشین و موتور تهدید کرده است.

 

 وی که به شدت دچار بیماری روحی شده است حتی با سایه خود نیز سر جنگ دارد تهدید کرد اگر برخی از مخالفان منجمله اسماعیل جوادی از اعضای ارشد گروهک تجزیه طلب دیره نیش که قصد دارند به جزئیات زندگی خصوصی خواهر زاده و فامیل وی در ترکیه بپردازند به روش های مختلف به قتل خواهند رسید.

اوبالی در پشت پرده شعارهای عوام فریبانه و آزادی خواهانه اش و در حالیکه هنوز پایش برای تشکیل آذربایجان تجزیه شده به خاک ایران نرسیده است می خواهد مخالفان خود را همچون فرزند شاه و فرماندهان نظامی احزاب تروریستی کرد و عرب و بلوچ، حذف و قلع و قمع کند.

تجزیه طلبان پانترکیست در واکنش به تهدید های اوبالی گوشه تاریک دیگری از زندگی وی و اقوامش را افشا کردند. آن ها در فایل های صوتی و قلم فرسایی های متعدد مدعی شدند خواهر زاده وی به دلیل این که وارد زندگی یک زوج در ترکیه شده و کانون گرم آن ها را از هم پاشیده و متهم پولشویی بوده مورد تهدید زن ترکیه ای و پیگرد های کیفری قرار گرفته است.

تجزیه طلبان می گویند: خواهر زاده و فامیل درجه یک و دو اوبالی نان خود را در خون بیگناهان می زنند و طبیعی است که پول حرام زندگی ها را از هم می پاشد.

فساد همسر، پسر، خواهرزاده و همراهان و برادر زاده و ... نزدیکان احمد اوبالی و جواد اسماعیلی (متجاوز به خواهر و زن همفکر و همکار تجزیه طلبش) و خانواده از هم پاشیده انصافعلی هدایت و داریوش (الچین) حاتمی  عقوبت خیانت به کشور و حرام خوری و پول شویی است.

اوبالی قبل از این که به فکر تهدید فعالان قومی و مخالفان خود بر سر خواهر زاده خود باشد بهتر است از طریق اسکایپ ! تماسی با خواهر زاده و فامیل مقیم ترکیه بگیرد و به شکلی دوستانه ! در جریان جزئیات پرونده کیفری اش باشد. وی باید از خواهر زاده و فامیلش که قبلا آهی در بساط نداشتند بپرسد که هزینه تحصیل و زندگی لاکچری خود را از کجا تامین می کند ؟

البته فعالان قومی و تجزیه طلب باید متوجه این نکته باشند که احمد اوبالی همچون افعی زخم خورده ممکن است دست به کارهای خطرناکی بزند زیرا وی از متهمان ردیف اول ترور بیولوژیک مخالفان ورقیبان خود محمد رضا لوایی و ... است. فردی که به ترور شخصیت می پردازد ترور فیزیکی برای او کار ساده ای است.

مشخص نیست که این مجموعه و خانواده هایی این چنین فروپاشیده و فاسد چگونه می خواهد مدافع به اصطلاح حقوق آذری ها و آزادی باشد؟