اوبالی استخوانی در گلوی فعالان قومی

آناخبر: بیماری روحی احمد اوبالی تشدید شده و او همه را دشمن خود می داند و حتی از سایه خود نیز وحشت دارد و این بیماری به راحتی در چهره درهم شکسته و بر افروخته وی کاملا مشهود است.

با اندکی تامل در چهره و صدای به هم ریخته احمد یوسفی سادات (مدیر تلویزیون گوناذ) می توان شاهد تشدید بیماری پارانویا و دشمن انگاری بود.
در ضرب المثل ترکی هست : "هر کسین ذاتی اونون اوزونه چیخار". الان ذات اوبالی در چهره او نمودار است و با مقایسه همین ده سال گذشته تغییرات اساسی در چهره شیطانی اش قابل مشاهده است.
اوبالی همچون گرگ زخمی در دشت و کوه سرد و برفی راه گم کرده و هر کسی را می بیند به گمان این که درصدد توطئه است زخمی می زند و به افشای اسرار خانوادگی و روابط فامیلی و زندگی شخصی مخالفان می پردازد.
حال این روزهای اوبالی بد است و همه فعالان قومی شاهد سقوط اخلاقی او هستند و از تیر های کثیف و آلوده او در امان نیستند.
اوبالی همه را خائن و دشمن می نامند و با آبرو و حیثیت فعالان قومی بازی می کند.
اوبالی حتی به رهنمودهای نزدیکان خود نیز بی توجه است و حتی تعدادی از دوستانش می گویند نزدیکی به اوبالی موقعیت ما را نیز به خطر انداخته و قطع ارتباط کردیم چون به شدت بد دهن و بی ادب تر شده است و در جمع های خانوادگی نیز رعایت نزاکت را نمی کند.
فعالان قومی در داخل و تجزیه طلبان پان ترکیست می گویند احمد اوبالی همچون استخوانی در گلوی آن ها گیر کرده است.
ریش سفیدان قومی احمد اوبالی را به عنوان عامل اصلی تفرقه و اختلاف در میان فعالان قومی می دانند.

نویسنده: آراز مشتاق

توضیح: آناخبر مطالب ارسالی که صرفا نظر نویسندگان است را بدون دخل و تصرف منتشر می کند.