عبدالعزیز و عباس بر روی تیغ دو لبه سوسمار نشان احمد

آناخبر: عظیمی قدیم روحانی تازه به تبریز رسیده در پیامی ملتمسانه به احمد اوبالی وی را ارشاد کرده بود اما غافل از این که احمد تیغ سوسمار نشان دو لبه است که از هر طرف می برد.

 

عبدالعزیز در نامه تلگرامی فدایت شوم به احمد که در 1397/10/8 در کانالش عقلانیت تحلیل و عمل نیز منتشر کرد و به پی وی بسیاری از فعالان قومی نیر فرستاد خواست با روش مارمولکی در دل مدیر گوناذ جا باز کند و در غیاب عباس بر کرسی لیدری بشیند.
اما غافل از این که گوناذ خود دست آموز شیطان است و دو تیر را در یک کمان گذاشته است از سویی دروغ پراکنی می کند و از سوی دیگر مشغول بت سازی در میان نفرت پراکنان قومی است.
عباس لسانی فعلا در راس برنامه های گوناذ است و با شانتاژ خبری می خواد از قصاب، لیدر بسازد.
عباس قصاب، که دارای چندین پرونده ضد امنیتی است به عنوان کاندید اوبالی برای رهبری نفرت پراکنان قومی مطرح شده است.
از طرف دیگر عظیمی قدیم روحانی فعال در میان قوم گرایان که به شغل شریف رانندگی تاکسی آژانس مشغول است فیلش هوای هندوستان کرده و از تهران به تبریز آمده تا در آستانه انتخابات مجلس نانی به دست آورد.
وی که از سوی گوناذ و اوبالی با اتهام ایجاد تفرقه و دو دستگی در میان نفرت پراکنان قومی مواجه است و این دار و دسته دست آموز را مانع لیدر شدن می داند در اقدامی ناشیانه در کانال خود از اوبالی در برابر مطالب افشاگرانه آذری ها دفاع کرد تا طرف مقابل چماقش را موقتا هم که شده پایین آورد.
عظیمی قدیم تلاش می کند جای خالی لسانی را پر کند زیرا با پرونده های سنگین و تشدد آرا در میان تجزیه طلبان پان ترکیست امید کمتری برای لیدری عباس می رود.
نفرت پراکنان قومی تماشاگر کشتی کج عبدالعزیز و عباس هستند تا ببینند چه کسی پشت حریف را به خاک می کوبد.
شکاف های عمیق تجزیه طلبان و رقابت سرویس های حامی در خارج کشور باعث شده تا تاکنون نتوانند حتی بر سر لیدر واحد فرنگی کار در خارج به توافق برسند.

نویسنده: ماکویی

توضیح: آناخبر مطالب ارسالی که صرفا نظر نویسندگان است را بدون دخل و تصرف منتشر می کند.