گایپ و گاموح: جدال برای نوکری بیشتر

آناخبر: حزب استقلال آذربایجان جنوبی (گایپ) و حرکت بیداری آذربایجان جنوبی (گاموح) از گروهک های چند نفره ای هستند که جریان سلطه برای تحقق آرزوی دیرینه خود که همانا تجزیه و تکه پارچه کردن ایران است تدارک دیده اند.

اولی به وسیله هواداران سابق گروهک منافقین که در کانادا و انگلیس جای گرفته اند و دومی هم متشکل از محمود علی چهرگانی معاون اسبق دانشگاه تربیت مدرس تهران و چند جوان مشغول به مترجمی در صنعت توریسم کشور ترکیه اداره میشود.
اما آن چه در این میان موجبات خنده و انبساط خاطر فعالان سیاسی و اصحاب رسانه را فراهم کرده جنگ و جدال میان این دو نوکر استعمار برای نوکری بیشتر است.
جدالی که در بین همه گروهک های تجزیه طلب ضد ایرانی از اول بوده و خواهد بود چرا که شعار ارباب این نوکران تفرقه بیانداز و حکومت کن می باشد.
در آخرین مورد از این گیس و گیس کشی میان این نوکران، مجتبی آقازاده معروف به آراز یورد سئون بریده اجتماعی ساکن لندن و دوست و همکار تروریست های الاحوازی پس از شرکت در یک جلسه NGO های ساختگی سرویس های اطلاعاتی با پوشش سازمان ملل بسیار هیجان زده شده و برای هم قطاران خود و سایر گروهک های تجزیه طلب قمپز در می نمود که فلان جلسه بسیار مهم سازمان ملل! حضور داشتیم و فلان سخنرانی کردیم و کذا و کذا . آقازاده از این نشست که جمع اعضای آن با احتساب کودکان و خانواده شرکت کنندگانش حتی به 20 نفر هم نمی رسید عکس ها و فیلم های متعددی در صفحه های اجتماعی منسوب به خود و تشکیلات چند نفره اش منتشر می نمود تا بلکه ارباب در بحث بودجه سال آینده این فعالیت ها را مد نظر داشته باشد.
در این میان اما، این خود شیرینی های مجتبی آقازاده (آراز یورد سون) به مذاق نوکران رقیب در گاموح خوش نیامده و در اعتراض به او مجید ماکویی زاد و علیرضا عبداللهی معاون چهرگانی دقیقا اشاره کرده اند که شرکت در یک جلسه NGO با یک کودک 7 ساله که این همه داد و قال ندارد !

حتی ایشان اشاره کرده اند که بعلت سرو صدای زیاد آن بچه 7 ساله آراز یورد سئون و یارانش با دستور رئیس جلسه توسط پلیس از آن جلسه با حالت تحقیر اخراج شده اند.
این جریان حکایت مجملی است از حدیث مفصل نوکران سینه چاک استعمار و دشمنان قسم خورده ایران که به نام آذربایجان سربلند و قهرمان که روزگاری ستارخان قهرمانش زیر بیرق کفر نرفت را افتخار خود دانسته و در این رله جان خود را بذل می نمود و امروز نیز متاسفانه خود فروختگانی به نام مقدس آذربایجان کاسه های گدایی بر سر رقیبان می کوبند غافل از اینکه قاطبه ی ترکان ایران و مردمان آذربایجان همانند همه روزگاران حافظ و ضامن امنیت خود و ایران بوده و خواهند بود و به ریش عروسک های خیمه شب بازی استعمار خواهند خندید.