جمهوری آذربایجان در اسناد ویکیلیکس کانون تجزیه طلبان پان ترکیست است

آناخبر: سایت ویکی لیکس اسنادی از گزارشگر سیا در مورد حمایت جمهوری آذربایجان از تجزیه طلبان پان ترکیست منتشر کرده است.

 

این گزارش ها نفوذ سیا در میان قوم گرایان خارج از کشور و یا مقیم باکو و ارکان جمهوری آذربایجان منجمله پارلمان و احزاب را نشان میدهد.

جاسوس سیا مقیم جمهوری آذربایجان برخی از گزارشهای خود به تاریخ 20 سپتامبر 2006 - 29/6/1385 و شماره سری 06BAKU1372_a - CONFIDENTIAL  به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا منتقل کرده است:

جنبش ملی آذربایجان ج ن و ب ی اولین رویداد خود در باکو را در تاریخ 12 سپتامبر برگزار کرد تا توجه جهانیان به وضعیت آذری های قومی ایران را جلب کند. این جنبش تحت رهبری اعتبار محمد اف (Etibar Mammadov)، سیاستمدار جمهوری آذربایجان قرار دارد.(این جنبش شامل نمایندگان تعدادی از سازمان های سیاسی است که خواهان استقلال بیشتر برای آذری های قومی در ایران هستند.)

این کنفرانس، طیف های گسترده ای از احزاب سیاسی، سازمان های غیر دولتی، سازمان های حقوق بشر و مطبوعاتی را گردهم آورد تا راهبردهای خود در این مورد را بررسی و فعالیت آن را در سطح بین المللی افزایش دهد.

در حالی که نمایندگان رسمی دولت جمهوری آذربایجان GOAJ در این رویداد شرکت نکردند، تعدادی از اعضای احزاب سیاسی وابسته به دولت در این کنفرانس حضور داشتند. (این حضور برای کاستن از انتقادهای مخالفان برای عدم پشتیبانی مستقیم جمهوری آذربایجان از آذری های قومی در ایران) بود.

شرکت کننده ها طیف وسیعی از احزاب سیاسی، سازمان های غیر دولتی و حقوق بشری و رسانه ها را شامل می شدند.

شرکت کننده های برجسته از مخالفان سیاسی آذربایجان، شامل: اعضا پارلمان عاصم مولازاده (Asim Mollazade)، پناه حسین لی (Panah Huseynli)، سردار جلال اوغلو (Sardar Jalaloghlu) معاون حزب دموکرات آذربایجان، آلمراد ایلچی بیگ (Almurad Elchibay) برادر ابوالفضل ایلچی بیگ (Abulfaz Elchibay) بودند. این افراد همچون سیاستمداران اپوزسیون و اعضا پارلمان از یک طیف هستند.

در این کنفرانس تعدادی از فعالان حقوق بشر و نمایندگان سازمان های بین المللی آذری نیز شرکت کردند.

طرفداران جریان قومی در جمهوری آذربایجان همچون مراد سدادینوف (Murad Saddadinov) ، فعال برجسته حقوق بشر آذربایجان و تونزالا رستمخانی (Tunzala Rustamkhanli) و ایرانیان آذری در این کنفرانس حضور داشتند.

منبع در ویکیلیکس