ویکی لیکس: کمک های شایان توجه آمریکا به دیاسپورا برای تجزیه ایران

 آناخبر: سایت افشاگر ویکی لیکس با انتشار سندی از گزارشگر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا، نشان داده است این کشور کمک شایان توجهی به دیاسپورا شکل گرفته توسط جمهوری آذربایجان کرده تا برای تجزیه ایران تلاش کند.

 

در این سند سری جاسوس سیا مستقر در جمهوری آذربایجان به شماره  07BAKU698_a - Original Classification: CONFIDENTIAL و تاریخ  (2007 June 6)  16/3/1386 نوشته است:

"غلامرضا صبری تبریزی"، از سوی ایالات متحده آمریکا، برای ایجاد تغییرات دموکراتیک از درون ایران تربیت شده است.

تبریزی به ما گفته است: اخیرا با "آرتور لهلین" سفیر اسرائیل در آرژانتین درباره وضعیت قومی آذری های ایران (در حالی که نماینده تل آویو او را همراهی میکرد) دیدار کرده است.

در حالی که "تبریزی" بدون شک ارتباط خوبی با دیاسپورای جمهوری آذربایجان و آذریها دارد، معلوم نیست (شفاف نیست) که آیا او در این حلقه ها از حمایت کافی برخورداراست تا رهبری واک WAC را بر عهده داشته باشد تا بر اختلاف ها برای ایجاد جنبش ملی آذری فایق آیند.

ناتوانی در همکاری های مشترک بین گروه های وابسته به جمهوری آذربایجان،اختلاف های درون گروهی و مشکلات مالی به عنوان ناکامی برای حمایت از تغییر در ایران عنوان شده است.

در طول 6 ماه گذشته ما شاهد بودیم که آمریکا کمک های شایان توجهی به دیاسپورا کرده است که شامل برنامه های جدیدی بود.

ما باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که دپارتمان در جهت کمک های مالی درخواست های دیاسپورا را مورد ارزیابی قرار می دهد.

تلاش های گروه های وابسته به جمهوری آذربایجان برای حمایت از تغییر در ایران، همچنان با ناتوانی در همکاری با یکدیگر و محدودیت های مالی مواجه هستند. در طول شش ماه گذشته، بخش هایی از گروه های وابسته به آذربایجان در تأمین حمایت مالی از سوی ایالات متحده، به صورت ویژه مورد توجه قرار گرفته اند.

مخاطبین و اطلاعات منابع خارجی نشان میدهد اکثریت قریب به اتفاق آذریها در ایران خود را ایرانی میدانند بعد آذری.

در حالیکه برنامه های درخواست کمک های مالی گروه دیاسپورا بررسی می شود، ما باید این مسئله را در نظر داشته باشیم که بودجه ایالات متحده برای رسانه های دیاسپورا، به خصوص کسانی که در ایران و جمهوری آذربایجان برنامه های جدایی طلب دارند موثر واقع خواهد شد.

منبع در ویکیلیکس