شلیک به سر اسرای غیر نظامی ساکن قراباغ توسط ارتش جمهوری آذربایجان/ سکوت تجزیه طلبان پان ترکیست نسبت به وحشی گری نظامیان کعبه آمال

 آناخبر: ارتش جمهوری آذربایجان از جنایات جنگی خود منجمله شلیک به سر اسیر غیر نظامی ساکن قراباغ فیلم هایی منتشر میکند.

 

نظامیان تحت رهبری الهام علی اف از وحشیگری داعش الگو برداری کرده و شلیک به سر اسرا، بریدن سر، گوش و بینی در سوریه و عراق در قراباغ تکرار میشود.این نظامی پس از نشانه گیری اسیری که دستهایش را بسته، او را کشته و با صدای بلند قهقه زده و می خندد.

داعش دست پرورده اسرائیل، آمریکا، عربستان و ترکیه است و ارتش جمهوری آذربایجان در جنگ 45 روزه با ارمنستان بر سر قراباغ، همان جنایتهایی که تروریست های وهابی، تکفیری، سلفی و ارتش آزاد سوریه در حق مردم سوریه و عراق میکردند با ساکنین قراباغ انجام میدهند.

اسیران جنگی دارای حقوقی هستند که در فصل دوم از ضمیمهٔ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه به جزئیات رفتار با اسیران جنگی اشاره شده‌است. همچنین این حقوق در کنوانسیون سوم ژنو در سال ۱۹۲۹ و تجدید نظر آن در سال ۱۹۴۹ مفصل‌تر گردیده‌است. مادهٔ چهارم کنوانسیون ژنو به محافظت از افراد نظامی، برخی از جنگجویان چریکی و افراد خاص اشاره دارد که این محافظت از زمان اعلام آنها به عنوان اسیر تا عودت آنها به کشور خود ادامه دارد. یکی از اصلی‌ترین مفاد این قرارداد مبنی بر غیرقانونی بودن شکنجه اسرای جنگی می‌باشد.

جنگ، خشونت، ‌قتل، غارت، بهره کشی از انسان ها، ‌تجاوز به زنان و کودکان بی گناه در ذات و ریشه عثمانی ها و داعیه داران پانترکیسم و تجزیه طلب است.

سر نخ بمبگذاری، آدم ربایی، ترور کور، قاچاق مواد مخدر، سربازکشی، غارت گاو و گوسفندان و محصولات کشاورزی روستائیان مرز نشین به جریان فکری حاکم بر حامیان نظام سلطه در منطقه میرسد.

پان ترکیسم، یکی از نحله های فکری عثمانی است که توسط بازماندگان آن در حال بسط به قفقاز است و جمهوری آذربایجان با پیوستن به این جریان در باتلاق فرو می رود.

فیلم و عکس های منتشره توسط ارتش جمهوری آذربایجان تنها گوشه ای از عمق صبوعیت نظامیان این کشور است که زیر پرچم ترکیه آموزش دیده اند.

تجزیه طلبان پان ترکیست نسبت به انتشار فیلم هایی از وحشیگری ارتش قبله گاه خود واکنشی از خود نشان نمیدهند.

رسانه های پان ترکیست، ارتش جمهوری آذربایجان را اذان گو و اهل نماز جماعت نشان می داد اما انتشار فیلمهایی از این سطح از وحشیگری، پرده از نفاق و دروغگویی برداشت.

جمهوری آذربایجان و ترکیه آرمانشهر پان ترکیستهای تجزیه طلب است. رفتار وحشیانه ارتش این دو کشور با مردم بی دفاع قراباغ نشان داد که اگر مرزبانان ایرانی نباشد جنایتهایی شبیه بریدن گوش و سر و بینی در قراباغ را در ماکو و اردبیل و تبریز و زنجان تکرار می کنند.

وحشی گری در ذات عثمانی، جریان های تکفیری و کشورهای متخاصمی همچون رژیم صهیونیستی، آمریکا و عربستان است و دشمنان ایرانی اسلامی همچون گرگ و کفتار در دور و بر مزرهای کشور زوزه می کشند.

فیلم