بریدن سر ساکنین قراباغ و جنایات شنیع توسط ارتش جمهوری آذربایجان مورد حمایت ترکیه و اسرائیل

 آناخبر: ارتش آموزش دیده جمهوری آذربایجان توسط ترکیه، رژیم صهیونیستی و تروریست های تکفیری اعزامی آنکارا از سوریه به جنگ قراباغ سر، گوش و بینی ساکنین قراباغ را زنده زنده میبرند.

 

فیلمهای بسیاری از اقدام وحشیانه و ضد بشری ارتش جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان بر سر قراباغ بر علیه نظامیان، غیر نظامیان، ساکنین و اسرای جنگی توسط خود افسران و سربازان فیلم برداری شده منتشر شده است.

شکل گیری گروه تروریستی متشکل از مستشاران و نظامیان جمهوری آذربایجان، ترکیه و اسرائیل در قفقاز بیش از همه به ضرر دولت علی اف تمام خواهد شد زیرا تشکیل هر گروه مخوف ناقض حقوق بشر که مولد تفکر متحجر تکفیری- وهابی باشد همچون غده سرطانی در کشورهای مورد حمایت رشد خواهد کرد.

طراحی و سازمان دهی چنین رفتارهای وحشیانه خلاف قوانین بین الملل و حقوق بشر جرم می باشد.

دولت جمهوری آذربایجان و ترکیه حضور تروریست های تکفیری و ارتش آزاد سوریه را در جنگ قراباغ رد می کردند اما بریدن گوش و بینی ساکنین سالخورده و قطع دست و انگشتان افراد زنده و کشته شده ها باید مورد تعقیب قرار گرفته و پرونده به شورای امنیت ارجاع شود.

دادگاه جنایی بین‌المللی باید برای بررسی جنایات مربوط به جنایات ضد بشری و جنایات جنگی ارتش جمهوری آذربایجان همکاری کند چرا که تضمین تحقق عدالت برای ایجاد اعتماد به شورای امنیت سازمان ملل متحد مهم است.

فیلم