رهبر انقلاب اسلامی، منجی مردم جمهوری آذربایجان در جنگ قراباغ بود/ اردوغان از خانواده قربانیانش سان دید

 آناخبر: مواضع پدرانه و خیرخواهانه رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران در جریان جنگ قراباغ، منجی جان مردم جمهوری آذربایجان بود اما سیاست اردوغان به کشته شدن مردم منطقه و سربازان ارتش علی اف انجامید.

 

در جنگ 45 روزه جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قراباغ در مهر ماه 1399، فیلم و عکسهای بسیاری از ارتش ترکیه و تکفیری های اعزامی مورد حمایت اردوغان که گوش و سر بیگناهان و اسیران را می بریدند منتشر شد.

اردوغان یک روز مانده به 21 آذر در باکو حاضر شد و از خانواده قربانیان خود سان دید. در این روز باید به جای افسران و تجهیزات نظامی، تابوت های سربازان جمهوری آذربایجان و مردم بیگناه و آواره که بر اثر سیاست های کشورگشایانه ترکیه در قراباغ جان خود را از دست دادند رژه میرفتند.

مردم جمهوری آذربایجان با عوام فریبی های اردوغان آشنا هستند آنها میدانند که ترکیه برای انتقام شکست از ایران و روسیه در جریان تجاوز نظامی به شمال شرق سوریه قصد نزدیکی به مرزهای این دو کشور دارد و قراباغ بهانه است زیرا سال هاست که هیچ کمکی برای آزادسازی مناطق اشغالی نکرده بود.

اما ایران به عنوان کشوری قدرتمند و با ثبات در منطقه، همسایه ای قابل اتکا است و وجود رهبر آن غنیمتی برای جهان اسلام و کشورهای پیرامونی بوده زیرا در مواقع حساس و بحران زده همچون ناخدا کشتی را به ساحل امن میرسانند.

رهبر جمهوری اسلامی ایران در موضوع اخیر قراباغ، بیاناتی ایراد فرمودند که مبتنی بر اصول حقوق بین الملل و راهکاری عملی و خیرخواهانه برای خروج از بحران بود. ایشان تاکید نموده بودند تمامی اراضی اشغالی را باید تخلیه و تحویل جمهوری آذربایجان شود.

پیام دیگری که در سخنان رهبری دریافت می شود، تاکید ایشان بر تامین امنیت اهالی ارمنی قراباغ بود که این نکته نیز هم به لحاظ انسانی و هم دینی و شرعی از الزامات صلح پایدار می باشد و در پروسه مذاکرات صلح می توان آن را تضمین کرد.

از طرفی، ادامه بحران قراباغ که ناشی از تداوم اشغال اراضی جمهوری آذربایجان است، می تواند پای تروریست ها و نیابتی ها را از هر سو به قفقاز باز کند و بهانه ای خواهد بود برای بسط و گسترش نفوذ صهیونیست ها در منطقه که این مساله قابل پذیرش نیست و رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگر بیاناتشان بر آن تاکید ورزیدند. بنابراین ادامه این وضعیت که به ناامنی و بی ثباتی در منطقه کمک خواهد کرد، از نگاه جمهوری اسلامی ایران دور نخواهد بود و به تبع آن هر طرفی که به ادامه این وضعیت کمک کند، باید مسئولیت هزینه های آن را بپذیرد.

در این میان گروهکهای تجزیه طلب پان ترکیست همچون ادوار گذشته سعی در موج سواری و بر هم زدن روابط جمهوری آذربایجان و ایران را داشتند.

حجم بیشتر فعالیت برای تخریب روابط باکو با تهران در جریان جنگ قراباغ، مستقیما از طریق پانترکیستهای مورد حمایت دولت ترکیه انجام میگرفت که با شکست مواجه شد.