تخریب و سرقت از قبرستان ارامنه توسط ارتش جمهوری آذربایجان و ترکیه

 آناخبر: نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان و ترکیه در مناطقی از قراباغ، قبرستانهای ارامنه را تخریب و برخی از اشیاء را به سرقت میبرند.

 

دو روز پس از آنکه دولت جمهوری آذربایجان بر اثر فشارهای بین المللی دستور بررسی بریدن گوش و سر نظامیان و مردم عادی ساکن درقراباغ را صادر کرد فیلمی دیگری از هتک حرمت به کشته شده ها و قبرستان ارامنه منتشر شد.

الكساندر كوتز، با انتشار این فیلم ها در کانال تلگرامی خود نوشت: "اين همان چيزی است که من در کوزوو ديدم. گورستان های تخريب شده صرب ها و مقدسات مسيحيان که مورد هتک حرمت واقع و ويران شده بودند."

این روزنامه نگار، می افزايد:"عجيب است که آنان با به نمايش گذاشتن فيلم های گرفته شده از کارهايشان، و نشان دادن به  بستگان و مردمشان افتخار می کنند.

افسران رده بالا و سربازان جمهوری آذربایجان و ترکیه سنگ مزارهای قدیمی و آثار باستانی را نه تنها به سرقت میبرند بلکه به گمان این که در داخل قبرهای ارامنه اشیاء قیمتی و نقره وجود دارد شبانه دست به نبش قبر نیز میزنند.

خشونتهایی از این دست حاصل آموزش ارتش جمهوری آذربایجان، ارتش آزاد سوریه و تکفیریها  توسط ترکیه است.

نفرت و کینه ترکیه از ارامنه با قتل عام آنها به پایان نرسیده و بدون واهمه در برابر دوربین نیز دست به تخریب و سرقت از مزار نیز میزنند.