نبرد به سبک داعش در قراباغ/ تکفیری و آموزش یافته ترکیه سر و گوش می برد

آناخبر: تکفیری های اعزامی مورد حمایت ترکیه و افسران آموزش دیده جمهوری آذربایجان توسط ترکیه، گوش نظامیان کشته شده در قراباغ را به روش سلفی ها و داعش می برند.

رجب طیب اردوغان، حضور نظامی منطقه‌ای توحش آمیز خود را علاوه بر سوریه و عراق به قراباغ نیز کشاند.

ترکیه اعضا ارتش آزاد سوریه و گروهک های سلفی و تکفیری مستقر در سوریه را برای کمک به ارتش جمهوری آذربایجان در جنگ بر سر قراباغ به این منطقه اعزام کرده و همچون داعش سیاست النصر بالرعب را در قفقاز دنبال میکند.

حزب عدالت و توسعه ترکیه، پای سلفی و تکفیری را به مرزهای شمالی و شمالغرب ایران باز کرد.

انتشار چندین فیلم از بریدن سر و گوش مردم عادی و نظامیان در قراباغ توسط رسانه های تکفیری که مورد حمایت ترکیه قرار دارند حاوی پیام خاصی به کشورهای همسایه است.

برنامه ریزی، فیلمبرداری، تدوین و نشر کلیپ هایی از خشونت عریان و بریدن سر و گوش در جنگ جمهوری آذربایجان با ارمنستان، شبیه رفتار تیم قبلی فعال در تجاوز نظامی ترکیه به سوریه و عراق است که در این کشور مستقر بودند و از یک اطاق و گاها با مشارکت رژیم صهیونیستی هدایت می شدند.