رهبر حزب لیبرال جمهوری آذربایجان خواستار آشتی ملی شد

آناخبر: رهبر حزب لیبرال جمهوری آذربایجان و دبیر پیشین دولت، طرح بزرگ آشتی ملی میان حاکمیت و نیروهای سیاسی رقیب در این کشور را تدوین کرد.

 

به گزارش پایگاه اینترنتی " مدرن" عوض تیمورخان، رییس حزب لیبرال و دستیار خانم لاله شوکت اعلام کرد حزب لیبرال به رهبری خانم لاله شوکت طرح بزرگی برای آشتی سیاسی در جمهوری آذربایجان آماده کرده است که در تاریخ این کشور بی نظیر است.
رییس حزب لیبرال گفت : " اگر این طرح اجرا شود ، می تواند جمهوری آذربایجان در مقیاس خود به کشور نخست دنیا تبدیل کند" .
عوض تیمورخان گفت : « برای اجرای این طرح آشتی بزرگ در وهله نخست حسن نیت حاکمیت لازم است. اما، در میان حاکمیت نیروهایی وجود دارند که نمی خواهند این طرح موفق شود. »