آمار طلاق در جمهوری آذربایجان افزایش یافت/از هر ۴ ازدواج ۲ طلاق

آناخبر: آمار رسمی ازدواج و طلاق در سال گذشته میلادی در جمهوری آذربایجان اعلام شد.

 

به خبرگزاری اسلام سسی، طبق گزارش کمیته آمار دولتی جمهوری آذربایجان، در سال ۲۰۱۸ در آذربایجان ۶۲۴۸۴ ازدواج و ۱۴۸۵۷ طلاق ثبت شده است.

این به معنی این است که از هر ۴ ازدواج ۲ ازدواج به طلاق منجر می شود. به طور کلی، تعداد ازدواج ها برای هر ۱۰۰۰ نفر در کشور برابر با ۶.۴ و تعداد طلاق ها ۱.۵ است.

بیشترین آمار ازدواج در کلبهر لاچین (۶،۸ ازدواج در هر ۱۰۰۰نفر) و بیشترین آمار طلاق در شهر باکو (۲،۱ طلاق در هر۱۰۰۰نفر) می باشد.