وضعیت اسفبار محبوسین سیاسی زندان های جمهوری آذربایجان

آناخبر: وضعیت محبوسین سیاسی زندان های جمهوری آذربایجان روز به روز اسفبار تر می شود.

 

حاج طالع باقرزاده رئیس جنبش اسلامی که با نزدیکان و اقوام خویش در زندان قوبوستان تماس تلفنی داشت، اظهار داشت: ممنوعیت حمام و هواخوری همچنان ادامه دارد و آزار و اذیت به آنجا رسیده که کم مانده موقع خواب هم دست و پایم را ببندند. وی گفته است : در صورت ادامه یافتن شرایط اعتصاب غذا خواهم کرد.
به گزارش آران نیوزو به نقل از راکورس تی وی، باقرزاده افزود به درخواستهای تجدید نظر در زندان بی توجهی می شود و در یکی از بازرسی هایی که از زندان به عمل آمد و طی آن عباس حسین اف را کتک زنان بردند به من گفتند که ما برای سرکشی از زندان آمده بودیم نه برای دیدار با تو .

باقرزاده تهدید کرد در صورت ادامه فشارها اعتصاب غذا خواهد نمود. او ادامه داد که مسئولین زندان مرا تهدید می کنند که مانع ازبرقراری تماسهای تلفنی برای من خواهند شد. آنها پی در پی با دوربین نزد من آمده و از من بازجویی می کنند و حتی شبها بدون دلیل مرا از خواب بیدار می کنند و اگر اینگونه رفتارها ادامه یابد اعتصاب غذا خواهم کرد.

این روحانی در حبس ادامه داد که به علت شرایط بد زندان دچار ناراحتی های روحی و روانی شدیدی شده و از ناحیه چشم و کمر دچار بیماری و ناراحتی گردیده است.