تهدید به اعتصاب غذای همه زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان

آناخبر: "جنبش اتحاد مسلمان جمهوری آذربایجان " در بیانیه ای تصریح کرد: در صورت افزایش تهدیدات و آزار و اذیت ها و نیز نقض حقوق زندانیان تمام زندانیان سیاسی اعتصاب غذا خواهند کرد.

 

به گزارش میدان تی وی؛ فشارها بر زندانین سیاسی به شکل تاسف باری افزایش یافته است و و خبر ها حاکی از آن است که حاج طالع باقر زاده به سلول انفرادی منتقل شده است و فشار روحی و روانی بسیاری علیه او و سایر محبوسین سیاسی جریان دارد.
همچنین گزارش شده که دیگر اعضاء هیئت مدیره جنبش "اتحاد مسلمان" در معرض بدترین توهین ها و بد اخلاقی های کلامی و عملی قرار گرفته اند و از حقوق عادی محروم بوده و در معرض شکنجه و بی عدالتی قرار دارند. از جمله میتوان به شکنجه های طاقت فرسایی که اخیرا در خصوص " عباس حسین" و "جبار جباراف" اعمال شده است اشاره کرد.از زندان ها خبر می رسد که محبوسین بر اساس پاره ای ملاحضات و رعایت امنیت روانی و تألم اقشار جامعه و خانواده ها قدر به بیان برخی مطالب نیستند و البته آنچه مسلم است این است که این گونه برخوردهای منفی روز به روز در حال افزایش است.
بنابر گزارش واصله حاج طالع باقر زاده (مسئول جنبش) و اعضای هیئت مدیره جنبش "اتحاد مسلمانان" که در زندان به سر می برند ، در راستای کاهش فشار ها و حفظ جان سایر محبوسین، دولت و مسئولین زندان به اعتصاب غذا تهدید کرده اند.
با توجه به پرونده زندانیان نادران، عباس حسین اف که به ۲۰ سال حبس در زندان قوبستان محکوم شده است ، از ۱۳ ژانویه سال جاری به مکان نامعلومی منتقل شده است. اما به تازگی معلوم شده که او را برای اعمال شکنجه های بیشتر به زندان کردخانی منتقل کرده اند که اخبار ناگواری از وضعیت وی مخابره شده است. در نهایت اعضاء جنبش "اتحاد مسلمان" اعلام کرده اند در صورت افزایش تهدیدات و آزار و اذیت ها و نیز نقض حقوق زندانیان تمام زندانیان سیاسی اعتصاب غذا خواهند کرد.