ادامه سرکوب ها و دستگیری های گسترده فعالان سیاسی در جمهوری آذربایجان

آناخبر: مهدی نقیف، ارکمان سالم زاده و ایاز کاظیم لی به وسیله دادگاه منطقه نسیمی، به ۳۰ روز مجازات حبس محکوم شدند و جیهون عارف و کنان عزیزلی نیزهر کدام ۲۰۰ منات جریمه شدند.

  

در این راستا و بی توجهی دادگاههای محلی جمهوری آذربایجان به شکایت دستگیر شدگان اخیر، آنها مجبور به دادخواهی از دادگاه حقوق بشر اروپا شدند.
به گزارش میدان تی وی 'بازداشت شدگان به ایستگاه پلیس ۲۲ منتقل شده و طی حکم دادگاه در روز ۲۵ ژانویه ، صاحب روستاموف، ویادی رستمی، بابک حسنف، آگیل مهاراملی و روسلان نصیرلی، دستگیر و روانه زندان شدند.
به گزارش میدان تی وی: الهام حسین ازاعضاء برجسته حزب جبهه خلق آذربایجان خاطر نشان کرد، اورکان سالم زاده، اوغور جعفروف، جابر صوالانلی، مهدی ناگیویف، جیون اریف، فواد گلییف، کنان عزیزلی، خلیل علی اف و اسلام اسلام آباد به ایستگاه پلیس ۲۲ منتقل شدند او در ادامه گفت ما تا کنون شاهد چنین دستگیریهای گسترده ای نبودیم و تا کنون حدود ۲۰ نفر از اعضا حزب در بازداشت هستند. قبلا هم چندین نفر هم از اعضاء حزب نیز در بازداشت بودند.
دفتر دادستانی کل و وزارت امور داخله جمهوری آذربایجان مدعی هستند که اعضاء این حزب ۴۱۲ هزار دلار از روسیه پول نقد وارد کرده اند. اما روستم اف تمام اتهامات وارده را رد کرده است. اعضای دستگیر شده این حزب همچنین گزارش دادند که پس از دستگیری، در دفتر مبارزه با جرایم سازمان یافته با شکنجه مواجه شده و در این راستا شکایتی به دادستانی ارسال نموده اند ولی تا کنون دادگاههای محلی به شکایت آنها ترتیب اثر نداده و مجبور شدند تا به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند.