دستگیری جوانی در باکو که خواهان آزادی محبوسین سیاسی بود

آناخبر: رافائل حسین زاده، جوان فعال سیاسی که خواستار آزادی زندانیان سیاسی در جمهوری آذربایجان بود در 25 ژانویه 2019 روبروی ساختمان دانشگاهی نفت و صنعت واقع در خیابان آزادی شهر باکو دستگیر شد.

به گزارش راکورس تی وی، این فعال سیاسی خواستار آزادی زندانیان سیاسی بود. وی اعلام داشت با توجه به اینکه حاکمیت جمهوری آذربایجان اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی را نمی دهد من مجبور به انجام تظاهرات سیاسی به تنهایی شدم. رافائل حسین زاده ادامه داد که اگر پلیس او را نگه ندارد، هر روز یک تظاهرات برگزار خواهد کرد. بعد از دستگیری هنوز مکان نگه داری این شخص معلوم نیست.