بیش از ۸ سال از حبس رییس حزب اسلام جمهوری آذربایجان گذشت

آناخبر: بیش از ۸ سال از دستگیری و حبس حاج محسن صمد اف رییس حزب اسلام جمهوری آذربایجان گذشته است.
 
 
حاج محسن صمداف رهبر حزب اسلام جمهوری آذربایجان در تاریخ ۷ ژانویه ۲۰۱۱ به همراه واقیف عبدالله اف  معاون حزب اسلام هنگام خروج از محل دفتر حزب به دلایل واهی و ساختگی دستگیر شدند.
آنها ابتدا از سوی دادگاه به ده روز حبس محکوم  و بعد از آن  چندین نفر دیگر نیز دستگیر شدند و برای همگی  این افراد پرونده جنایی تشکیل شد.
پس از بررسی ۹ ماهه پرونده توسط قاضی الدار اسماعیل اف، رییس حزب اسلام آذربایجان به ۱۲ سال حبس محکوم  شد.
لازم به ذکر است حاج محسن صمد اف  در سال ۲۰۰۷ به عنوان رهبر حزب انتخاب شده بود وی در دوم ژانویه ۲۰۱۱ در مجمع عمومی حزب از ممنوعیت بعمل آمده در زمینه حجاب در مدارس، فساد گسترده و رشوه خواری در جمهوری آذربایجان و نقض قانون به شدت انتقاد کرده بود.