محکومیت باکو توسط دادگاه حقوق بشر اروپا

آناخبر: دادگاه حقوق بشر اروپا ، دولت جمهوری آذربایجان را در ارتباط با تسامح در رسیدگی و پیگیری قانونی پرونده یک خبرنگار اهل جمهوری آذربایجان را به پرداخت ۱۷ هزار یورو محکوم کرد.

 

این دادگاه مقامات آذربایجان را به تسامح در رسیدگی و پیگیری قانونی به «موارد هتاکی به کرامت انسانی خانم اسماعیل اوا» محکوم کرد.
خدیجه اسماعیل اوا، روزنامه نگار اهل جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۲ میلادی در حال تحقیق و تهیه گزارشی درباره ارتباط فعالیت های مالی اعضای خانواده 'الهام علی اف' رییس جمهوری آذربایجان با یک پروژه ساختمان سازی در باکو بود که نامه ای حاوی عکس هایی از رابطه های خصوصی خود را دریافت و تهدید به انتشار آن در فضای مجازی شده بود.
به نظر می رسد افرادی ناشناس وارد خانه این روزنامه نگار شده و در اتاقش دوربین مخفی نصب کرده بودند.
خدیجه اسماعیل اوا در سال ۲۰۱۴ علیه دولت آذربایجان در دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرد.
این روزنامه نگار دولت آذربایجان را به دست داشتن در افشا شدن تصاویر رابطه خصوصی اش و کوتاهی در حفاظت از حریم خصوصی وی متهم کرد.
دادگاه حقوق بشر اروپا تصریح کرد مدرکی مبنی بر نقش مستقیم دولت آذربایجان در تهدیدات هتاکی علیه خانم اسماعیل اوا وجود ندارد اما باکو می توانست با وارد عمل شدن پس از افشای تهدیدات، جلوی هتاکی را بگیرد که در این کار مسامحه به خرج داده است.
براساس حکم دادگاه باکو باید به علت خسارت روانی وارد شده به خانم اسماعیل اوا، ۱۵ هزار یورو و بابت هزینه های دادگاه ۱۷۵۰ یورو به وی خسارت پرداخت کند.