تأثیر موج انقلاب پاشینیان بر سقوط حکومت خودخوانده قره‌باغ

ورود موج انقلاب ارمنستان در قره‌باغ باعث خواهد شد که «باکو ساهاکیان» رهبر جدایی‌طلبان و رئیس‌جمهور خودخوانده قره‌باغ از قدرت ساقط شود.

 

به گزارش تسنیم، «آرام تادوسیان» تحلیلگر سیاسی ارمنستان در یک کنفرانس خبری به بررسی وضعیت سیاسی این کشور پس از انقلاب آوریل پرداخت و گفت: پس از سرنگونی حاکمیت مشروع ارمنستان با استعفای سرژ سرکیسیان و به قدرت رسیدن نیکول پاشینیان، جامعه به دو دسته تقسیم شده است، به طوری که طرفداران سلطه ایروان بر قره‌باغ از انقلاب پاشینیان حمایت نمی‌کنند.

تادوسیان با تأکید بر اینکه تنش‌های سیاسی به وجود آمده در ایروان به منطقه خودمختار قره‌باغ کوهستانی سرایت خواهد کرد، اظهار داشت: تأثیر موج انقلاب پاشینیان در قره‌باغ اجتناب‌ناپذیر است. افزایش تنش در این منطقه باعث خواهد شد که «باکو ساهاکیان» رهبر جدایی‌طلبان و رئیس‌جمهور خودخوانده قره‌باغ از قدرت ساقط شود. چرا که ساهاکیان از سیاستمداران نزدیک به سرکیسیان است و خط سیاسی وی را در قره‌باغ دنبال می‌کند.

وی افزود: ساهاکیان و طرفدارانش پس از سقوط حاکمیت سرکیسیان بسیار تلاش کردند که پاشینیان را فریب داده و نمایش حمایت از دولت وی را اجرا کردند؛ اما نخست‌وزیر ارمنستان به خوبی تصنعی بودن این حمایت را می‌داند.

این تحلیلگر سیاسی خاطرنشان کرد: اراضی اشغالی قره‌باغ کوهستانی به مرکز پول‌شویی، فساد سیاسی و بی‌قانونی‌های حاکمیت پیشین ارمنستان تبدیل شده است و این مسائل با انقلاب پاشینیان در تضاد است و روزهای بسیار سختی در انتظار حاکمیت خودخوانده قره‌باغ است.