سرکوب و شکنجه فعالان مدنی و جوانان تالشی در جمهوری آذربایجان

آناخبر: بازداشت، شکنجه و سرکوب فعالان مدنی تالش در جمهوری آذربایجان همچنان ادامه دارد.

میراسماعیل میراسماعیلِوا، یکی دیگر از جوانان تالشی به دلیل تهیه کلیپی از پرچم تالشستان توسط دستگاه اطلاعاتی جمهوری آذربایجان دستگیر و روانه زندان شده است.
دولت این کشور به جای پاسخگویی به فعالان تالش آن ها را مورد تهدید و دستگیری و شکنجه قرار می دهد.
گرایش به ایران مردم قوم تالش دلیل سرکوب دومین قوم از لحاظ ترکیب جمعیتی در جمهوری آذربایجان است.
فعالان مدنی تالش می گویند سیاست نابودی این قوم توسط دولت علی اف دنبال میشود و مطبوعات این کشور نیز از پرداختن به تالشی ها منع شده اند.
جمهوری آذربایجان یکی از خفقان ترین کشورهای منطقه است و منتقدین به بهانه های واهی دستگیر، شکنجه و زندانی می شوند و نام الهام علی اف در سازمان های حقوق بشری به عنوان رئیس دولتی سرکوبگر قرار داده شده است.