آناخبر:خبرگزاري "اسپوتنيک" از افزايش تقاضاي تحصيل در مدارس روس زبان در جمهوري آذربايجان خبر داد و نوشت افزايش تقاضا موجب کمبود فضاي آموزشي و معلم در مدارس روس زبان در جمهوري باکو شده است.

به گزارش آذری ها به نقل از"اسپوتنيک"، والديني که فرزندان خود را ثبت نام اينترنتي کرده اند، نمي توانند فضاي آموزشي مناسب را براي فرزندان خود بيابند، زيرا ظرفيت تمامي کلاس هاي مدارس روسي زبان تکميل شده است.
وزارت آموزش جمهوري باکو نيز صرفا به صدها تن از والدين اين دانش آموزان ثبت نام نشده در مدارس روسي زبان توصيه مي کند فرزندان خود را در مدارس ملی زبان ثبت نام کنند.

اداره تحصيل مناطق آموزشي شبه جزيره آبشرون به والدين دانش آموزان اعلام کرده است که فرزندان آنها به دلايل مختلف از جمله کمبود نيروي آموزشي ، در کلاس اول ثبت نام نشده اند. نائله بايرام زاده،از جمله والديني که با اين مشکل در ثبت نام فرزندانشان مواجه شده اند، مي گويد او از هيچ طريقي نتوانسته است فرزند شش ساله اش را در مدرسه شماره ٧۶ منطقه "سوره خانه" باکو ثبت نام کند.

نائله بايرام زاده مي گويد اين مدرسه تنها مدرسه روسي زبان در نزديکي منزل مسکوني آنهاست که فرزند بزرگترش نيز در همين مدرسه درس خوانده است، اما فرزند کوچکترش به علت تکميل ظرفيت اين مدرسه، ثبت نام نشده است.
ساير والديني هم که با مشکل ثبت نام فرزندانشان در مدارس روسي زبان جمهوري آذربايجان مواجه شده اند، درباره اين مشکل در شبکه هاي اجتماعي، از جمله فيسبوک ابراز نارضايتي مي کنند.

ایران