ترکیه در چهار پرونده در دادگاه حقوق بشر محکوم شد

آناخبر: دادگاه حقوق بشر در ۴ پرونده ضمن پذیرفتن دلایل شکات٬ دولت ترکیه را به پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.

 

به گزارش بخش ترکی بی.بی.سی، دیروز دادگاه حقوق بشر اروپا با بررسی 4 پرونده٬ استدلال شکات را پذیرفته و دولت ترکیه را محکوم شناخت.
از میان این چهار پرونده دو پرونده مربوط به شکایت علویان و کردها بود.
یکی از انجمن‌های فرهنگی و آیینی علویان ترکیه با طرح شکایت در دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرده است که بر اساس قوانین رسمی ترکیه٬ هزینه آبونمان تمام مساجد این کشور توسط دولت پرداخت می‌شود، اما این قانون مراکز عبادی علویان را در برنمی‌گیرد و خانواده‌های علوی مجبورند با جمع‌آوری اعانات٬ هزینه آبونمان برق مراکز عبادی موسوم به خانه‌های جم را پرداخت کنند.
دادگاه حقوق بشر اروپا٬ این رویکرد دولت را تبعیض قلمداد کرد و حکم به پرداخت هزینه آبونمان برق تمام خانه‌های جم توسط ترکیه داد.
در پرونده دیگری نیز یکی از وکلای ترکیه به عنوان عضو پ.ک.ک محکوم و زندانی شده بود که دادگاه حقوق بشر اروپا با بررسی ابعاد مختلف پرونده حکم دادگاه ترکیه را رد کرد و دولت را به پرداخت خسارت به شاکی متهم محکوم کرد.
دولت ترکیه مجموعاً بابت این 4 پرونده به پرداخت 375 هزار یورو وجه نقد محکوم شد و درخواست دولت آنکارا برای کاهش این رقم٬ مورد قبول قرار نگرفت.