بازی الاکلنگ اردوغان و پوتین بر سر قراباغ و ساده لوحی تجزیه طلبان پان ترکیست

 آناخبر: خائنین به کشورها در سراسر جهان به عنوان ابزاری مورد استفاده قرار میگیرند و وجه المعامله میشوند، تجزیه طلبان پانترکیست ساده لوح نیز در جریان قراباغ فریب خوردند.

 

در بازی الاکلنگ اردوغان و پوتین در جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قراباغ سر آتش بیار معرکه بی کلاه ماند.

روسیه منتظر ماند تا باقی سلاح هایش را بفروشد. مقامهای نظامی ارمنستان در این گیر و دار ادعا کردند که روسیه از ارائه مهمات هواپیماهای فروخته خودداری کرد و نتوانستند در جنگ استفاده کنند.

در جمهوری آذربایجان نیز وقتی هیجان فتح! و بزمهای شبانه خیابانی خوابید تازه متوجه شدند که چه کلاه گشادی بر سر آنها رفته است.

خامی و ناپختگی سیاستمداران جمهوری آذربایجان و ارمنستان نه تنها پای بیگانگان، ترکیه، اسرائیل را به میان کشید بلکه به کریدور تروریستهای تکفیری و ارتش آزاد سوریه تبدیل شد.

روسیه قفقاز را حیاط خلوت می داند و در تلاش است اراده خود را بسط دهد اما در مورد ایران با یک کشور مواجه هست که در سیاست خارجه مستقل است و از این جهت بیم دارد که ایران در سربزنگاه حرف خود را به کرسی بنشاند بنابراین با ترکیه که سیاست خارجه اش پاندولی و یک بام و دو هوا است بهتر میتواند کار کند. زیرا ترکیه به راحتی در برابر فشار خم میشود.

روسیه از بیم همین سیاست مستقل ایران در امورخارجه، اجازه نمی دهد به عضویت رسمی سازمان همکاری شانگهای درآید و تلاش می کند همچنان به عنوان "عضو ناظر" بماند.

تشکیل "سازمان همکاری‌های شانگهای" که از آن به عنوان "پیمان شانگهای" نیز یاد می‌شود، نتیجه فروپاشی اتحاد شوروی سابق در ابتدای دهه نود قرن گذشته و واکنش مشترک و حاکی از نگرانی عمیق چین و روسیه نسبت به خطر توسعه نفوذ آمریکا و غرب در منطقه آسیای مرکزی بود .پیمان یاد شده در ابتدا با انگیزه‌های امنیتی و هدف منسجم نگاه داشتن کشورهای شرق حوزه دریای مازندران شکل گرفت و ابعاد همکاری‌های اقتصادی و سیاسی تدریجا به آن افزوده شد.

از سویی دیگر با پیچیده شدن موضوع قراباغ و ورود فرانسه به این مناقشه، سهم خواهی ترکیه، تلاش پارلمان ها و دولت های عضو اتحادیه اروپا برای حمایت از ارامنه و حضور نیروهای تروریسی سلفی و تکفیری و به ویژه رژیم صهیونیستی باعث خواهد شد جنگ به زودی در قراباغ شعله ور شود و ناآرامی ها و درگیری داخلی و منطقه ای سراسر قراباغ و جمهوری آذربایجان را فرا خواهد گرفت و این بحران به سایر مناطق قفقاز سرایت خواهد کرد.

در این میان سر تجزیه طلبان پان ترکیست بیش از سایرین بی کلاه ماند و ترکیه هم بر خلاف میل و نظر مردم جمهوری آذربایجان و جهان ترک! در چرخشی ناگهانی روسیه را ترجیح داد.

جریان پانترکیسم دچار بیسوادی، ضعف دانش سیاسی است و نباید خود را وارد چنین ورطه هایی کند زیرا به راحتی بازی خورده و قربانی میشود.