قمار اردوغان بر جان و مال مردم جمهوری آذربایجان/ دستور شورش و تزریق شعار "راه تبریز از قراباغ می گذرد"

 آناخبر: با لشگرکشی ترکیه به قراباغ، تجزیه طلبان پان ترکیست مجری تفکرات اخوانی و توهمات نوعثمانی گرائی شدند.

 

اتاق فکر برآمده از سیاست های توسعه طلبانه اردوغان به همراه دلارهای نفتی باکو که با برنامه های رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا و پشتیبانی عربستان برعلیه ایران همسو شده، نقشه راه پان ترکیستها در ایران را مشخص می سازد.

این جریان بر استان های آذری نشین ایران نام جعلی میگذارد و خواهان تجزیه کشور است. تحریکات قومیتی را تبلیغ و تشویق می کند، فراخوان برای تجمع و دستور شورش می دهد و صراحتا اعلام می کند "راه تبریز از قراباغ می گذرد".

برخی اظهارات ناخواسته و یا ناشی از اعتماد بنفس کاذب، نیت واقعی آنکارا و باکو را از این جنگ نشان می دهد. ابراهیم کاراگول سردبیر روزنامه ینی شفق ترکیه که به کنایه از او بعنوان سخنگوی غیر رسمی دولت نام می برند می گوید: "دیگر ایران هیچ مرزی با قراباغ ندارد و نباید اجازه داد ایران با ارمنستان نیز مرزی داشته باشد. باید نخجوان به جمهوری آذربایجان متصل شود و راه آسیای میانه باز شود. باید به دکترین تغییر ناپذیر ایران و روسیه مبنی بر جلوگیری از یکپارچگی دنیای ترک پایان داد." معنی این جملات آن است که جان و مال مردم جمهوری آذربایجان در راه توسعه طلبی اردوغان به قمار گذاشته شده است.

اخیر نیز بر خلاف دیدگاه تازه الهام علی اف در مورد ایران که جمهوری اسلامی را منجی مردم جمهوری آذربایجان در جنگ با ارمنستان بر سر قراباغ نامید، فیلمهایی از شعارهای خودسرانه سربازان یا خواننده های دلخوش! جمهوری آذربایجان منتشر میشود که در آن صحبت از فتح ایروان و تبریز به میان میآید.

اما ایران زمین بازی را در اختیار آنان قرار نداده و تنها بیننده نیست تا هرگونه که بخواهند اقدام کنند و در فرصتی مناسب همچون همیشه معادلات منطقه را در دقیقه 90 بر هم خواهم زد.

با خشک کردن ریشه جریان ضد ایرانی و پان ترکیسم، عثمانی گرائی پیاه نظام خود را از دست می دهد و سر و صدای طبل توخالی شنیده نمیشود.

به میزانی که لیست رفتارهای خصمانه دشمنان که روز به روز بر علیه ما در مرزهای شمالی و شمال غربی اضافه تر می شود باید بر همین تناسب دست ستون پنجم را کوتاه کرد.

ترکیه به عنوان کشوری با بزرگترین زندان منتقدین در جهان و حامی تروریسم شناخته میشود و به هر کجا پا گذاشته به ویرانی و خون ریزی انجامیده و با تجاوز و اقامتش در قفقاز، مردم جمهوری آذربایجان و قراباغ روزهای سختی خواهند گذراند و آرامش حداقلی خود را از دست داده و بارامش  فقر، نا امنی و فلاکت دست به گریبان خواهند شد.

اما بر خلاف ترکیه که همسایه هایش از دست وی در عذاب هستند، ایران همسایه ای قابل اعتماد و خیمه امنیت و آرامش در منطقه است.