روزنامه نگار آمریکایی: ترکیه می خواهد ستیزه جویان بیشتری را به قراباغ اعزام کند

آناخبر: لیندزی اسنل، روزنامه نگار آمریکایی در صفحه توئیتر نوشت: در حالیکه مزدوران اردوغان اعزام شده به قراباغ هنوز به سوریه بازنگشتند تعداد بیشتری از تکفیریها در حال پیوستن به ارتش جمهوری آذربایحان هستند.

وی در جریان جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان، خبرها و گزارشهایی از اعزام مزدوران و اعضاء ارتش آزاد سوریه که توسط ترکیه پشتیبانی و آموزش داده میشوند را به منطقه درگیری قره باغ کوهستانی پوشش می دهد.

این روزنامه نگار آمریکایی مینویسد: قرار است این مزدوران تا بلند مدت در جمهوری آذربایجان مانده و در پایگاه های ترکیه در منطقه نزدیک به قراباغ مستقر شوند که این به نفع ترکیه است.

اسنل در این توئیت اشاره میکند شبه نظامیان تحت کنترل مداوم هستند و اکثر آنها به تلفن های خود دسترسی ندارند.