نقض حقوق بشر در ترکیه با تاخیر در صدور اعتبارنامه شهرداران شهرهای کردنشین

آناخبر: حزب حاکم ترکیه مانع از صدور اعتبارنامه شهرداران نهادهای سیاسی وابسته به پ.ک.ک شد.

 

به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه اورنسل٬ احمد ترک از چهره‌های قدیمی نهادهای سیاسی وابسته به پ.ک.ک که در سال 1991 و در دوران تورگوت اوزال٬ همراه با جلال طالبانی در نخستین دوره مذاکرات بین ترکیه و پ.ک.ک حضور داشت٬ در انتخابات اخیر٬ با اختلاف آرای بالا٬ نامزد اردوغانرا در کلانشهر ماردین شکست داد. اما وکلای مدافع احمد ترک اعلام کردند که در چند روز اخیر٬ مراجعات آنها برای کسب اعتبارنامه او بی فایده بوده و مقامات هنوز حاضر نشده‌اند اعتبارنامه احمد ترک را صادر کنند.
شاخه استانی حزب عدالت و توسعه در استان ماردین٬ از نهاد عالی انتخابات خواسته اعتبارنامه به نام نامزد آکپارتی صادر شود اما این نهاد اعلام کرده که نتایج انتخابات روشن است و نمی توانند فرید غیر از احمد ترک را به عنوان شهردار معرفی کنند. در دو شهر کردنشین دیاربکر و سرت نیز همین اتفاق افتاده و در شهر کُردی – آذری کارس نیز هنوز اعتبارنامه شهرداران پیروز٬ صادر نشده است.