باغچلی: حمایت آمریکا از مخالفین ونزوئلا برای ترکیه نگران‌کننده است

آناخبر: رهبر حزب حرکت ملی٬ حمایت آمریکا از مخالفین ونزوئلا را برای ترکیه نگران‌کننده دانست.

به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه ینی چاغ٬ دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی ترکیه٬ دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی از رویکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به رویدادهای ونزوئلا ابراز نگرانی کرد.
باغچلی در سخنان خود گفت: دیدید که دونالد ترامپ٬ چشم‌بسته و شتابزده از گوایدو رهبر مخالفین ونزوئلا حمایت کرده و او را همچون رئیس‌جمهور رسمی و قانونی ونزوئلا به رسمیت شناخت. چنین چیزی بدون شک برای ترکیه نیز بسیار نگران‌کننده است. هیچ معلوم نیست که فردا پس فردا٬ ترامپ در یک سخنرانی اعلام نکند که کاری به اردوغان ندارد و کمال کلچدار اوغلو رهبر حزب جمهوری خلق را به عنوان رئیس جمهور ترکیه می‌شناسد. بنابراین لازم است با چنین رویدادهایی به شکل هوشیارانه برخورد کنیم و نشان دهیم که حمایت از دولت قانونی ونزوئلا از لحاظ سیاسی و حقوقی یک اقدام به‌جا و خردمندانه است.