18تن هروئین 8 میلیون قرص روانگردان در ترکیه کشف شد

آناخبر: وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که طی سال 2018، 18 تن ماده مخدر هروئین، یک تن و 165 کیلوگرم کوکائین، 8 میلیون و 556 هزار و 529 عدد انواع قرص روان گردان و یک تن و 168 کیلوگرم بنزای توسط نیروهای امنیتی ترکیه کشف و ضبط شده است.

به گزارش ایرنا به نقل از آناتولی در روز سه شنبه، وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که طی سال 2018 بیش از 23 هزار و 134 متهم در ارتباط با قاچاق، فروش و توزیع مواد مخدر بازداشت شده اند.
نیروهای امنیتی ترکیه در سال گذشته میلادی همچنین در مجموع 147 هزار و 562 عملیات در راستای مبارزه با تجارت مواد مخدر انجام داده اند.
طی این عملیات ها 204 هزار و 780 مظنون دستگیر و از این میان 23 هزار و 134 متهم با حکم مرجع قضایی برای محاکمه روانه زندان شده اند.
همچنین وزارت کشور ترکیه اعلام کرده که در سال گذشته بیشترین شمار بازداشت متهمان در رابطه با قاچاق مواد مخدر و همچنین بیشترین میزان کشف مواد مخدر در طول تاریخ جمهوری ترکیه رقم خورده است.