11 میلیون پرونده‌ قضایی مفتوح در دادگاه‌های ترکیه

آناخبر: وزیر دادگستری ترکیه طی مصاحبه‌ای ضمن اشاره به تعداد پرونده‌های قضایی در این کشور گفت: همه تلاشمان این است که عدالت اطمینان بخش را توسعه دهیم.

به گزارش تسنیم، عبدالحمید گل وزیر دادگستری ترکیه در مصاحبه‌ای با اشاره به تعداد و روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی در این کشور گفت: در محکمه‌ها 11 میلیون پرونده قضایی وجود دارد که در مقابل قضات و دادستان‌های ما قرار گرفته است.

وی افزود: به عنوان مثل برای یک پرونده 150 روز زمان نیاز است تا به سرانجام برسد.