بیش از ۶۸ نفر در استان قیصری ترکیه بازداشت شدند

آناخبر: طی عملیاتی در استان قیصری ترکیه، بیش از ۶۸ نفر از اعضای وابسته به جریان گولن بازداشت شدند.

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم ، در 7 شهر استان قیصری ترکیه طی عملیاتی 29 فرد نظامی مظنون به عضویت در جریان فتو بازداشت شدند.
همچنین در 13 شهر، مخفیگاه‌های این جریان مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه آن 39 نفر بازداشت شدند.
در مجموع طی این عملیات در استان قیصری 68 نفر از افراد مظنون به عضویت در جریان گولن بازداشت شدند.
طی ماه‌های اخیر عملیات‌های زیادی برای بازداشت اعضای وابسته به جریان گولن انجام گرفته است.