شیعه ستیزی در جمهوری آذربایجان با دستور لابی یهودی، وهابی و آمریکایی

آناخبر: دولت جمهوری آذربایجان سال هاست از طرف لابی یهودی و آمریکایی و وهابیت عربستانی، مامور شده تا به هرنحو ممکن شیعه ستیزی را دنبال کند.

ممنوعیت حجاب، ممنوعیت خواندن نماز در ادارات دولتی، ممنوعیت حضور دانش آموزان در عزاداریهای اهل بیت(ع) که درصورت حضور  از مدرسه اخراج می شوند، گسترش فرقه های انحرافی، مانند: تشکیل فرقه ی (مهدیچی لر) که ازحمایت دستگاههای اطلاعاتی آذربایجان برخوردار است و یا از ترویج تفکرات شمنیزم گرفته تا کریشنا موروتی و پایولو و…، ایجاد و تاسیس بنیادهای ضداسلامی و ضددینی و ترویج تفکرات لاییک وغرب گرا که در راس آن می توان به بنیاد حیدر علی اف اشاره کرد. محدودیت و یا منع برخی از کتب های اسلامی خصوصا کتب هایی که راجع به حادثه عاشوراست و ازطرفی ترویج کتب های ضد اسلامی که متاسفانه تابحال چندین بار کتاب (آیات شیطانی)چاپ و توزیع شده است. تخریب مساجد شیعیان، ترویج تفکرات وهابیت از جمله اقدام های اسلام ستیزانه دولت جمهوری آذربایجان و الهام علی اف است.
این دولت برای تخریب وجهه اسلام ناب محمدی (ص) دست به دامن وهابیت شده است.زیرا تا بحال هر مقوله ای را برای اسلام ستیزی بکار برده جواب نگرفته و امروز قصد دارد اسلام حقیقی را با اختلاط به اسلام وهابی گری شکست دهد. باید ازحکومت جمهوری آدربایجان سوال کرد: شماکه مدعی مبارزه با تروریست هستید چرا تابحال قامت سلیمان اف و … که مُبلغ بزرگ وهابی در آذربایجان هستند را زندانی نکرده اید؟ کسی که صراحتا از داعش حمایت می کند تروریست است یاکسی مثل حاج محسن صمداف و حاج طالع و…. که مروج اسلام ناب است.
بیش از ۹۶ درصد از جمعیت جمهوری آذربایجان، مسلمان و ۸۵ درصد آن شیعه است، وهابیت بیش از۱۵۰ مسجد را غصب کرده اند و به راحتی تفکرات افراطی خودشان را تبلیغ می کنند. مگر وهابیون، همان تروریست ها نیستند که دولت جمهوری آدربایجان ادعای مبارزه با انها را دارد؟ تا بحال چند نفر از این وهابیون را دستگیر کرده اند؟ 

در این کشور شیعی روز به روز بر تعداد قرارداد های با کشور کودک کش و صهیونیست افزوده می شود و یهودی های افراطی جمهوری آذربایجان را به پایگاهی برای مقابله با اسلام و شیعیان تبدیل کرده اند.

نویسنده: مرتضی علی خواه