سکوت رسانه های پانترکیست تجزیه طلب در قبال جنایت عربستان

آناخبر: سکوت رسانه های پانترکیست تجزیه طلب در قبال قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد جنایت عربستان یکی از دلایل ارتباط با این کشور است.

رسانه های قومی پانترکیست و تجزیه طلب ضد ایرانی به موازات ایران ستیزی و سیاهه نمایی ، تبلیغات گسترده‌ ای نیز به نفع رژیم سعودی دارند چرا که بخش اعظمی از بودجه آن‌ ها را ریاض تامین می کند و طبیعی است که سایت ها، کانال ها و فعالان تجزیه طلب که به صورت انفرادی یا گروهی فعالیت می کنند از بیم عدم حمایت از کنار جنایت هولناک سیاسی گذشتند.
پس از روی کار آمدن دولت ترامپ این کشور تصمیم گرفت همپیمانان منطقه ای را برای مقابله با ایران تقویت کند و عربستان نقش موثرتری در مثلث عربی-عبری-ترکی به عهده دارد.
بررسی های رفتار رسانه ای تجزیه طلبان پان ترکیست پس از اعلام خبر مفقود شدن جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستان نشان از فرافکنی، دروغگویی، بازنشر خبرهای رسانه های مورد حمایت عربستان، همراهی با افراد فعال حامی سعودی در فضا سازی، انحراف افکار از موضوع اصلی و تطهیر بن سلمان متهم اصلی قتل فجیع دارد.
تجزیه طلبان پانترکیست با هدایت تیم رسانه ای رژیم سعودی تلاش کردند تا از هر ابزاری برای تأثیرگذاری در ایرانی ها و حوزه های تعریف شده استفاده کنند اما این پروژه نیز شکست خورد و مجبور شدند در برابر سیل خبری سر خم کنند.

نویسنده: میرمحسن عظیمی