همکاری با برانداز؛ دیکته جدید برای پانترکیست های ناکام از تجزیه

آناخبر: سرویس های اطلاعاتی پس از شکستهای متعدد، دستور جدیدی را به پانترکیستهای ناکام از تجزیه ابلاغ کرده اند.

تجزیه طلب های پان ترکیست سال هاست با جدا کردن خط سیاسی خود با اپوزیسیون برانداز آن ها را فارس محور، شووینیست و مخالف حقوق اقوام و مغایر با اهداف مینامیدند. اما با ورود جدی تر و عریان سرویس اطلاعاتی استخبارات عربستان و سیا به فاز براندازی و تجزیه ایران و ناکامی از سرمایه گذاری های کلان بر روی مسائل قومی، برنامه جدیدی در دستور کار قرار گرفته است.

شکست های پی در پی و اتلاف وقت و هزینه این کشورها بر روی جریان قومی و پانترکیسم آنها را بر آن داشت تا با تغییر رفتار از تجزیه طلبان بخواهند به همراهی با جریانهای برانداز و اپوزیسیون بپردازند.
این سیاست جدید نشانه های فراوانی دارد و خبرها از نشست ها و کنفرانس ها معید آن است. هم اکنون چپ مارکسیستی قومیت گرا زیر پرچم امپریالیسم آمریکا است و بر خلاف ایدولوژی ضد دینی اش از عربستان پول میگیرد.
الان زمانی است که بوی کباب می آید. این بو شامه "بابک چلبیانی" نظامی فراری سابقا قسم خورده به جمهوری اسلامی را تیز کرده و در جلسه کنار "روح الله زم" نشانده است.
تاثیر این همنشینی طوری بوده که در کانال دروغ پرداز آمدنیوز که گردانندگان آن وابستگی به دستگاههای اطلاعاتی و اسپانسرهای عربستانی را انکار نمیکنند، در خبری به تاریخ 1397/4/12کذب می نویسد : "به گزارش وب سایت «آراز نیوز»، این افراد به ظن دعوت به اعتراضات در آذربایجان و پیوستن مردم این منطقه به اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده‌اند. "
این خبر آنچنان دروغ بود که داد کانال تلگرامی گوناذ تی وی ارگان خبری وابسته به سیا را نیز درآورده و در ساعت 19 همان روز 1397/4/13 مینویسد: بهره برداری سیاسی و بی اخلاقی آمد نیوز در مواجهه با بازداشت گسترده فعالین حرکت ملی آذربایجان.
بابک چلبیانلی در تاریخ 5/4/1397 در به اصطلاح "کنگره ملی ایرانیان" در قالب عنوان مضحک و پوششی، "انتقال دموکراتیک در ایران" که میزبان اعضا جنگ طلب کنگره و فعالین سیاسی و نظامی آمریکایی بود شرکت و به سخنرانی میپردازد و خشم برخی از همفکران خود را بر می انگیزاند.
فعالان قومی تجزیه طلب او را به باد انتقاد گرفته و او را نماینده خود نمیدانند و از وی می پرسند چه کسی به شما وکالت داده که از جانب ما سخن بگوئید؟
نگاهی به کانال های تلگرامی و ارگان ها و بازوهای رسانه ای سرویس خارجی فعال در امور قومی ایران نشان میدهد که تجزیه طلبان پانترکیست پس از چند دوره رکود و بی اقبالی و بی توجهی از سوی آذریها، فعالیت خود را از سرگرفته اند و سرمایه گذاری گسترده ای بر روی آنها انجام شده و از مرگ حتمی نجات یافته اند.
برای تجزیه طلبان پان ترکیست همه چیز قابل فروش است و اندک شرف و آبرویشان را به حراج گذاشته اند.