ویکیلیکس به نقل از گزارشگر سیا: چهرگانی و احزاب حامی قومگرایان ایرانی در جمهوری آذربایجان مورد حمایت مالی و معنوی هستند

 آناخبر: سایت افشاگر وی کیلیکس اسناد بسیاری از حمایتهای مادی و معنوی و رسانه ای کشورهای متخاصم یا همسایه از تجزیه طلبان پان ترکیست منتشر کرده اما هیچ یک از اعضا گروهکها و افراد مزدور واکنشی به آن نشان نداده اند.

 

محمود علی چهرگانی از جمله این افراد است که همچون احمد یوسفی سادات (اوبالی) بیش از همه مورد حمایت سرویس های اطلاعاتی قرار گرفته اند.

گزارشگر امور ایران مستقر در دفتر سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در جمهوری آذربایجان در مکاتبه محرمانه به شماره SECRET - 07BAKU392_a و تاریخ 9Apr 2007  20/1/1386  می نویسد: بر اساس گزارش ها، پیروان و هواداران "محمودعلی چهرگانی" در حزب حرکت ملی آذربایجان، "عیسی قنبر" از حزب مساوات و "علی کریملی" از حزب خلق مورد حمایت معنوی، مالی و رسانه ای قرار گرفته اند.

روزنامه یئنی مساوات، اغلب مطالبی در مورد مشکلات قوم آذری در ایران منتشر می کند.

یکی دیگر از سیاستمداران مخالف، به نام "اعتبار محمد اف" از حزب استقلال ملی آذربایجان، یکی از حامیان جنبش قومی آذری در ایران است. وی کنفرانس جنبش ملی آذربایجان ج ن و ب ی را در سال 2006 (1384) در باکو برگزار کرده بود.

در نهایت، قوم آذری هنوز نتوانسته به یک جنبش سیاسی تبدیل شود و در جهت اتحاد مخالفان و دوری از تفرقه و اختلاف اقدامی نمی کنند.

فعالیت های ایرانیان در خارج از کشور (جمهوری آذربایجان) دچار بی نظمی، تشدد آرا، اختلاف و تک روی است.

فعالان قومی داخل ایران و گروههای سیاسی توسط کشورهای همسایه ایران و سایر کشورهای مورد حمایت بسیار مالی هستند اما از ماحصل حمایتها ناراضی هستند.

گروهها و افراد و روزنامه هایی که به جمهوری اسلامی ایران حمله میکنند و در کشورهای مختلف من جمله جمهوری آذربایجان مستقر میباشند مورد حمایت دولتی بوده و خواهان آزادی عمل فعالان قوم آذری در ایران هستند و به جمهوری اسلامی فشار میآورند.

منبع در ویکیلیکس