وی کیلیکس: دست پان ترکیست های تجزیه طلب برای سیا نیز رو شده بود/ گروه 20 نفره مدعی رهبری آذری ها هستند

 آناخبر: سرویس های اطلاعاتی کشورهای متخاصم جمهوری اسلامی ایران را زیر ذره بین گذاشته و مترصد کوچکترین فرصتی برای نفوذ و خرابکاری در ایران هستند.

 

سایت افشاگر ویکیلیکس تنها به بخش کوچکی از گزارشهای سازمان جاسوسی سیا را در مورد اقوام ایرانی و تجزیه طلبان پان ترکیست دست یافته است.

این گزارش نشان میدهد که کشورهای همسایه ای که جمهوری اسلامی ایران بارها منجی آنها شده اند چگونه به طور مستقیم یا غیر مستقیم و با بهره گیری از مزدوران خود بر علیه امنیت ملی ایران اقدام می کنند.

کارشناس سیا در امور ایران مستقر در جمهوری آذربایجان در مکاتبه محرمانه به شماره SECRET - 07BAKU392_a و تاریخ  9Apr 2007  20/1/1386 با دفتر منطقه ای این سازمان به نقل از منابع نفوذی خود می نویسد:

طبق گزارش سرویس مهاجرت جمهوری آذربایجان، جامعه ایرانی تبار در جمهوری آذربایجان حدودا 10،000 نفر است و عمدتا از آذری ها، طالش ها و ایرانیان تشکیل شده است.

علیرغم این که شمار قابل توجهی از ایرانیان در جمهوری آذربایجان و به ویژه در باکو، زندگی می کنند اما هیچ گونه ارتباط اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی با سازمان های سیاسی فعال و رهبران آن در این کشور وجود ندارد.

به نظر می رسد تعدادی از گروه هایی که در باکو دفاتری دارند و ادعا می کنند به دنبال حمایت از "آذربایجان ج ن و ب ی" هستند از حمایت کمی از سوی جامعه ایرانی مقیم جمهوری آذربایجان برخوردارند.

ایرانی های مقیم جمهوری آذربایجان توسط سرویس های امنیتی جمهوری آذربایجان و ایران به شدت تحت نظر هستند.

جمهوری اسلامی ایران، حضور گسترده و فعالی در جمهوری آذربایجان دارد و در بخش های دیپلماتیک و مراکز فرهنگی فعال است و گروه های دیاسپورا و 700 – 800 دانشجوی ایرانی در این کشور را به دقت زیر نظر دارد.

همچنین لازم به ذکر است؛ اکثریت قریب به اتفاق آذری های ایران ابتدا خود را ایرانی می دانند و سپس آذری.

این گروه ها، از نفوذ بالای و اعضا بیشتری برخوردارند شامل کنگره جهانی آذربایجان (Dunya  Azerbaycanlilari Kongresi) و جنبش بیداری ملی آذربایجان ج ن و ب ی (Guney Azerbaycan Milli Oyanis Gerkati) می باشند.

جنبش بیداری ملی آذربایجان ج ن و ب ی، به ریاست پروفسور محمود علی چهرگانی (از قوم آذری که اکنون در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند) ادعا میکند "هزاران نفر" عضو دارد و در بیش از 14 کشور فعال است.

با وجود کنفرانس های بین المللی و دیگر تلاش ها که برای همبستگی و دوری از تفرقه و اختلاف نظر انجام می گیرد برخی از این گروه ها، ارگان ها و رهبران سازمان های 20 نفره مدعی رهبری قوم آذری بوده و آنها را نمایندگی می کنند.

این گروه ها تا حدودی ناموفق بودند و به عنوان یک گروه سیاسی دچار دگرگونی شده اند. این گروه ها هماهنگ نیستند.

یکپارچه کردن جامعه آذری دشوار است و این برای فعالان گروه های اجتماعی و حامیان مالی آن ها دردسر ساز شده است. (پایان بخشی از گزارش مفصل به شماره SECRET - 07BAKU392_a )

منبع در ویکیلیکس