پان ترکیسم ملغمه ای از جعل و دروغ است/ گوناذ پخش شیرینی ولادت پیامبر ص را به نام شوشا جا زد

آناخبر: تلویزیون گوناذ پخش شیرینی مربوط به ولادت پیامبر اکرم ص توسط اهالی روستای یکان اولیای مرند را با عنوان جشن شیرینی خوران پیروزی ارتش جمهوری آذربایجان در بازپس گیری شوشا جا زد.

 

هر موقع خاندان علی اف، کیسه خزانه ملت فقیر جمهوری آذربایجان را شل میکنند، اثرات آن در نحوه خبررسانی سایتها و تلویزیونهای جریان تجزیه طلب پانترکیست دیده میشود.

احمد اوبالی که برای بهره مندی از سفره گشوده شده سر از پا نمیشناخت تلاش میکرد با گریه و زاری هوادارن احساساتی و خام را برای حمایت از ارتش جمهوری آذربایجان به خیابانهای شهرهای آذری نشین بکشد. اما همین هواداران در مناطق حاشیه ای شهرها نیز به نیت این قبیل افراد پی برده و خود را کنار کشیده اند.

با آبروریزی هایی که گوناذ پست سر هم انجام میدهد نیاز به بازنگری در ستون های پنجم و دوبله ها از سوی احمد ضروری به نظر میرسد.

گردانندگان گوناذ در جنگ 44 روزه که در 6 مهر 99 بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قراباغ درگرفت آنچنان به دروغ پراکنی و جعل خبر پرداخت که حتی تجزیه طلبان پان ترکیست نیز به آن اعتراض کردند.

درحالیکه جریانهای قومی و حتی صاحبنظران اهل جمهوری آذربایجان از شکست این کشور و تسلط بیشتر روسیه بر امورات خود سخن به میان میآورند، معلوم نیست که چرا گوناذ و چند سایت تجزیه طلب قومی از پیروزی این مستعمره ابراز شادمانی میکنند؟

اوبالی سالهاست اختیار خود را از دست داده و به یک بازیچه مصلوب الاراده تبدیل شده است.