گروهک گاموح همراستا با رسانه های رژیم کودک کش: برای مهار کرونا به ایران کمک نکنید

 آناخبر: تلاش مشترک تجزیه طلبان پانترکیست و رسانه های رژیم صهیونیستی کودک کش برای جلوگیری از کمک جامعه جهانی به ایران جهت مهار کرونا همچنان ادامه دارد.

 

کانال تلگرامی 50 میلیون ارگان خبری گروهک تجزیه طلب پان ترکیست گاموح، خبر "ادعای بی پولی دروغ است و ایران مشغول افزایش جنگ افزار است!" از روزنامه اورشلیم پست منتشر کرده بود تا نشان دهد همراستا با رسانه های صهیونیستی تلاش می کند مانع از کمک های جامعه جهانی برای کمک به ایران جهت مهار کرونا باشد.

حمایت محافل صهیونیستی از تجزیه طلبان پان ترکیست مسبوق به سابقه است و جستجوی عبارت اسرائیل، پان ترکیست، گوناذ، ترک، قوم در سایت ویکی لیکس اسناد بسیاری از حمایت رژیم کودک کش از این جریان در ایران پرده بر می دارد.

قبلا محمود علی چهرگانی، سرکرده فراری گروهک گاموح پس از خروج از ایران در اولین مصاحبه تلویزیونی به شبکه سلطنت طلب آپادانا گفته بود با مقام های پنتاگون و رژیم صهیونیستی دیدار و در مورد مسائل قومی ایران با آن ها گفتگو کرده است.

از سویی دیگر گزارش موثق دیدارهای صبری تبریزی و احمد اوبالی با دیپلمات های رژیم صهیونیستی در ویکی لیکس به کرات آمده است.

حتی اينترپرس جمهوری آذربایجان خبر داده بود که جواد درختي و صابر رستمخانلي در جمهوري آذربايجان با کاردار رژیم صهیونیستی ديدار كرده تا برنامه های نشست داک و دامب در اورشلیم به طور منظم اجرا شود.

روزنامه ينی مساوات جمهوری آذربایجان نیز نوشته بود دسیسه جریان کاریکاتور سوسک روزنامه ایران در تبریز با مدیریت اطلاعات ارتش اسرائیل و اوري لوبراني انجام گرفته است.

کشورهای متخاصم با هر نیرویی که به دنبال براندازی و ایجاد آشوب در ایران است کار می کنند. آن ها همزمان از گروهک های نفاق، سلطنت طلب و تجزیه طلب پان ترکیست حمایت می کند.

قوم گرایان افراطی و سران گروهک های پان ترکیست از سویی آماری کذایی منتشر کرده و مدعی اند 40 یا 50 میلیون ترک! در ایران ساکن هستند و از سویی دیگر تلاش می کنند تا با افزایش تحریم ها و قطع کانال انتقال دارو جان این 50 میلیون ترک! را به خطر انداخته و آن ها را به کشتن دهند.