پزشک کرد زبان اولین شهید سلامت در خدمت به منطقه ترک زبان

آناخبر: دکتر رشید شیخ آقایی بهورز کرد زبان و اهل بوکان اولین شهید مدافع سلامت در آذربایجان غربی جان خود را در راه مبارزه با کرونا فدای مردم کرد.

گروهک های تجزیه طلب پان ترکیستی که اساس کار خود را بر دامن زدن به اختلاف های قومی و منفعت طلبی قرار داده و در خدمت نظام سلطه هستند از پوشش خبر شهادت پزشک کرد در آذربایجان غربی خودداری کردند.

تجزیه طلبان پان ترکیست که همواره زبان و ترک بودن را بر انسانیت ترجیح می دهند و آن را برتر قلمداد می کنند اکنون نمی توانند ترجیحات خودشان را بر شرف انسانی یک کرد زبان به فراموشی سپرده و از اقدام این پزشک شهید راه سلامت، آنهم در منطقه ترک نشین آذربایجان غربی، تقدیر نمایند.

استاندارد دوگانه، نوعی استراتژی سیاسی است که در خدمت برنامه نویسان سرویس های اطلاعاتی و سازمان های پوششی حمایت کننده از جریانی است که برای تفرقه افکنی قومی تلاش می کند.

اساس کار افراد و جریان هایی که برای تضعیف حاکمیت ملی تلاش می کنند بر پایه توجیه پارادوکس ها و طبقه بندی اجتماعی است.

اسپانسرهای غربی و عربی تجزیه طلبان را با ابزار رسانه پشتیبانی و حمایت می کنند. آن ها فعالان قومی را در پنهان نگاه داشتن تعصب قومی، قشری نگری و ضد حقوق بشری کمک می کنند و دستکش مخملین بر آن می پوشانند.

سکوت رسانه های پان ترکیست در قبال پزشک کردی که جان خود را برای سلامت مردم به خطر انداخته در امتداد فلسفه سیاسی بنگاه های دروغ پراکنی نظام های لیبرال دموکراسی می باشد. فریب افکار عمومی، وارونه نگاری حقایق و تقسیم بندی جان انسان برای آن ها امری عادی است.