هماهنگی گروهک تجزیه‌طلب گاموح با اربابانشان برای جذب حداکثری بودجه برعندازی!!

 آناخبر: یکی از شروط دولت آمریکا برای پرداخت بودجه مصوب سالانه این کشور برای گروه‌های اپوزیسیون ایران، که برای سال ۲۰۲۱ از طرف دولت جمهوریخواه ترامپ ۳۳۷ میلیون دلار پیشنهاد شده است، هماهنگی گروهک‌ها با ادبیات ترامپ در همه زمینه‌ها عنوان شده است! 

 

بر همین اساس، گروهک تجزیه‌طلب گاموح، که سرکرده آنها هم اکنون ساکن آمریکا بوده و دنباله‌هایش با حمایت سرویس اطلاعاتی ترکیه، در استانبول می‌لمبانند، در ارگان خبری خود در اطلاق عنوان ویروس کووید ۱۹ به ویروس چینی، از اربابانشان پیشی گرفتند!!