مبارزه تجزیه طلبان پان ترکیست برای حقوق همجنس بازان/ آیدا فاضلیان و خانواده های خائنین به ایران از درون فرو پاشیده اند

 آناخبر: خائنین به کشور همچون قماربازان خود و خانواده را می بازند.

فروپاشی اخلاق و خانواده حاصل خیانت به مردم و کشور است و پدری که روزی عضو چریک های مسلح فدائیان خلق بود و الان خود را حامی پانترکیسم می داند و از اقدام بزدلانه ارتش تروریست آمریکا در ترور فرمانده رزمندگان بدون مرز دفاع می کند و تنها به دنبال قربانی کردن و تحریک جوانان مردم برای مطامع سیاسی خائنانه است و دلارهای عبری-عربی-غربی آلوده به خون بیگناهان را بر سر سفره فرزندان می برد.

یکی از فرزندان این چهره خائن به کشور، آیدا کریملی (Aida Karimli) است. وی مقیم سوئد که به همراه پدرش محمود فاضلیان (نام مستعار بیلگین و از اعضا چریک های مسلح فدائیان خلق و رهبر خود خوانده گروهک سه نفره گادپ) مشغول فعالیت های تجزیه طلبانه در گروهک پانترکیست گادپ است و عکس هایی در فیس بوک خود به آیدی aida.karimli منتشر و خود را مبارز حقوق همجنسبازان معرفی و با اعضا فعال آن عکس یادگاری می گیرد.

در این عکس ها آیدا در جمع صمیمی همجنس بازان زن lesbian و Swinger ها منجمله، Lina Bodestad  و  Elena Fridfelt و Ellen Wangdell  و Matilda Molander و Elena Fridfelt و Ellen Wangdell در استهکلم سوئد با گردنبند و بنر حمایتی دیده میشود و علیرغم داشتن پارتینرهای همجنس در تناقضی آشکار عکس های دیگری در کنار همسر و فرزند تازه متولد شده اش در 17 اردیبهشت 98 منتشر می کند.

وی با این که خود را ترک زبان و متعلق به خانواده گروهک پانترکیست گادپ می داند ولی یک مطلب به این زبان در فیس بوک ننوشته و دچار الیناسیون فرهنگی شده است.

جمهوری آذربایجان و ترکیه به عنوان قبله گاه تجزیه طلبان پانترکیست است و این دو کشور و هواداران این جریان از مدافعین حقوق همجنس بازان هستند.

برپایی یوروویژن در باکو و رژه سالانه همجنس بازان میدان تقسیم استانبول و فعالیت آزادانه اعضا قوم نفرین شده لوت در کشورهای مذکور ادامه دارد.