طراحان تجزیه و آشوب در "شورای مدیریت گذار" به تجزیه ایران - 1

آناخبر/ طراحان تجزیه و آشوب در "شورای مدیریت گذار" به تجزیه ایران که توان سرنگونی جمهوری اسلامی ایران را از دست دادند به تحریک اقوام خواهند پرداخت.

پس از کش و قوس های فراوان و جلسه های پنهان، روزهای ششم و هفتم مهر 1398 جلسه ای به مدیریت حسن شریعتمداری با عنوان شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی در لندن برگزار شد.

شریعتمداری بالاخره مجبور شد آنچه سال ها در سر می پروراند را عیان سازد و خواستار تضعیف حکومت مرکزی و تجزیه ایران به 13 ایالت قومی و 3 استان و یک منطقه خودگردان شد.

رئیس شورای تجزیه برای ایران، استان عربستان، ترکمنستان و منطقه خودگردان قشقایی ساخته و دستی در پرچم ایران برده و رنگ سفید را در لوگو به طوسی تغییر داده است.

سرگروه آشوب طلبان، در دی ماه 1396 پس از همراهی با آشوبگران هدایت شده توسط گروهک تروریستی نفاق تلاش کرد دامنه آن را به شهرهای آذری نشین بکشاند و با شرکت در برنامه زنده بی بی سی فارسی بخش هایی از گفتگوی خود را به زبان آذری اجرا و از مردم خواست به خیابان ها بریزند و انقلاب کنند اما همچنان ناکام ماند و بارها در جلسه هایی زیر پرچم های گروهک های تجزیه طلب پان ترکیست شرکت کرده است.

حسن شریعتمداری، همچنان در آرزوی این است که روزی "رهبری پان ترکیست های ایران" را به دست گیرد. اما در رفتاری متضاد و برای دلداری سلطنت طلبان الگوی جدید الختراع "سلطنت انتخابی" را مطرح کرده است.

در این نشست عناصر تجزیه طلب از گروهک های قوم گرا و تجزیه طلبان خجالتی حضور داشتند. طراحان قوم گرایی هدایت شونده قبلا در رد فاشیسم نظریه پردازی می کردند اما اقتضای زمان و دلارهای سبز ایدئولوژی قرمز آن ها را متحول کرد.

زمزمه کننده های فدرالیزم، هژمونی فکری و عقیدتی اعضا تشکیل دهنده این شورا را به چالش کشیده اند.