بازوهای رسانه ای آمریکا به دنبال همگرایی پان کردهای مسلح با تجزیه طلب های پان ترکیست

آناخبر: علی جوانمردی خبرنگار بخش فارسی تلویزیون دولتی آمریکا VOA و بازوی رسانه ای پان کردهای مسلح تلاش می کند به موضوع پانترکیسم ورود کند.

گزارشگر کرد زبان ضد شیعی مقیم آمریکا و بلند گوی جنگ طلبان آمریکا که خبرهای تیم های تروریستی کرد را به خوبی پوشش می دهد و به تحریک پان کردها می پردازد دستور جدیدی دریافت کرده است و خود را به تجزیه طلبان پان ترکیست نزدیک می کند.
جوانمردی از مؤسسین تلویزیون آوا تو دی avatoday است و به روش رسانه های فرقه رجوی به 4 زبان کردی- فارسی- ترکی- انگلیسی اقدام به تهیه گزارش می کند.
وی دیدگاه های جان بولتن و برایان هوک را به زبان فارسی و کردی ترجمه می کند.
پدر زن جوانمردی از اعضا شورای مرکزی گروهک مسلح کرد است و با وارونه نمایی خبرهای ایران در تلویزیون ها و روزنامه های کرد زبان کردستان عراق مشغول تخریب روابط دیپلماتیک و تزریق بد بینی مردم این منطقه بر علیه ایران است.
خبرنگار بخش فارسی تلویزیون دولتی آمریکا VOA که اسلحه کلاش دو خشابه خود را زمین گذاشته و قلم و میکروفن به دست گرفته بر اساس ماموریت محوله جدید و تصمیم میز ایران در کشور مطبوع ورود به ارتباط با سر پل های رسانه ای و خبرهای سیاسی، فرهنگی و ورزشی آذربایجان غربی و ارومیه را در دستور کار قرار داده است.